Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-16
Authors
Опря, Анатолій Трохимович
Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
Єгорова, Олена Володимирівна
Кононенко, Жанна Андріївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
"Центр учбової літератури"
Abstract
Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2010 р.) бакалаврів напрямку підготовки «Економіка та підприємництво» вищих навчальних закладів. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань. Посібник передбачає індивідуальний самоконтроль засвоєних знань студентами в розрізі тем. Застосована лінійна комбінована програма контролю знань, а саме ті її варіанти, коли студент повинен знайти правильну відповідь із кількох відповідей і перейти до вивчення наступного фрагмента тексту. Поточний контроль здійснюється на базі відповідей, розташованих на полях кожної сторінки посібника, а також по тексту книги, де в дужках подано два варіанти відповіді (одна вірна). При цьому крім поточного контролю, матеріал посібника містить підсумковий контроль знань.
Description
Теоретичний курс навчального посібника, а також тести підсумкового контролю знань і окремі поточного підготував доктор економічних наук, професор Опря А.Т.; програмований поточний само¬контроль знань – старший викладач Хотетовська О.Б., кандидат економічних наук, доцент Кононенко Ж.А.; питання для самостійного вивчення, самоконтролю знань, завдання для практичних занять – кандидат економічних наук, доцент Єгорова О.В. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво».
Keywords
статистика
Citation