ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ ПЛОДІВ ГЛОДУ (CRATAEGUS MONOGYNA) В ТЕХНОЛОГІЯХ ЙОГУРТІВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12
Authors
Орел Іван Михайлович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Орел І.М. Дослідження ефективності використання екстрактів плодів глоду (Crataegus monogyna) в технологіях йогуртів. Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи: 58 с., 15 рис., 5 табл., 75 джерел. Метою роботи є дослідження ефективності використання екстрактів плодів глоду (Crataegus monogyna) в технологіях йогуртів. Об’єкт досліджень – йогурти, збагачені екстрактом плодів глоду (Crataegus monogyna). Предмет дослідження: вихід сухих речовин при субкритичному екстрагуванні; фізико-хімічні властивості (рН; кислотність, 0Т; синерезис, водоутримуюча здатність, загальний вміст поліфенолів) йогуртів; антиоксидантна активність зразків йогуртів (активність поглинання радикалів); колір; реологічних показників йогуртів. Методи дослідження – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, дослідження реологічних властивостей, визначення кольору та фізико-хімічних показників дослідних зразків йогуртів. Пояснювальна записка містить огляд літератури, опис методик проведення досліджень. У роботі досліджено вихід сихих речовин при субкритичному екстрагуванні з плодів глоду та обгрунтовано раціональні параметри процесу екстракції; досліджено фізико-хімічні властивості (рН; кислотність, 0Т; синьорезис, водоутримуюча здатність, загальний вміст поліфенолів) та антиоксидантна активність дослідних зразків йогуртів (активність поглинання радикалів); визначено колір дослідних зразків йогурту та реологічних властивості йогуртів. Результати кваліфікаційної роботи мають практичне значення та рекомендуються для впровадження на підприємствах молокопереробної промисловості. Дана робота виконується в рамках бюджетної теми кафедри харчових технологій ДР №0115U006745 «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв».
Description
Keywords
Citation