Управління матеріальними запасами з використанням теорії управління фінансовими ризиками

Abstract
Description
Досліджено процес здійснення управління матеріальними запасами підприємства будь-якого сектору економіки крізь призму теорії управління фінансовими ризиками. У статті досліджено управлінські підходи до матеріальних запасів, зокрема операційного, фінансового, логістичного менеджменту та ризик-менеджменту. Визначено відмінності і спільні риси цих управлінських підходів, окреслено їхні переваги та недоліки. Означено основні фінансові ризики, котрі пов’язані із запасами, які формуються в логістичному ланцюгу. На базі цих підходів сформовано інтегровану систему управління запасами, яка акцентована на ризик-менеджменті та логістичному управлінні.
Keywords
матеріальні запаси, управління матеріальними запасами, управління фінансовими ризиками, ризик-менеджмент
Citation