Репродуктивни качества на свине с различни генотипи според ген меланокортин 4-рецептор (MC4R) и икономическата им ефективност

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Халак, Віктор Іванович
Гутий, Богдан Володимирович
Бордун, Олександр Миколайович
Стадницька, Ольга Ігорівна
Шостя, Анатолій Михайлович
Усенко, Світлана Олексіївна
Кузьменко, Лариса Михайлівна
Засуха, Людмила Висилівна
Мироненко, Олена Іванівна
Карунна, Тетяна Іванівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Халак В. И., Гутий Б. В. , Бордун О. М., Стаднитска О. И., Шостия А. М., . Усенко С.О., Кузменко Л. М., . Засукха Л. В, Мироненко О. И., Карунна Т. И. Репродуктивни качества на свине с различни генотипи според ген меланокортин 4-рецептор (MC4R) и икономическата им ефективност. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2022,№ 25 (4), Р. 1-15
Keywords
свине майки, порода, генотип, ген на меланокортин 4-рецептор, репродуктивни качества, корелационен коефициент, икономическа ефективност, променливос
Citation