CASE- оценка критических программных систем. В 3-х томах. Том 2. Надежность

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-12
Authors
Одарущенко, Олег Миколайович
Харченко, Вячеслав Сергійович
Маєвський, Дмитро Андрійович
Поночовний, Юрій Леонідович
Руденко, Олександр Антонович
Одарущенко, Олена Борисівна
Засуха, Сергій Олексійович
Жадан, Валентина Олегівна
Живило, Сергій Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т”
Abstract
Викладено матеріали досліджень та розробок у сфері оцінювання якості, надійності і функціональної безпеки програмних засобів і систем (ПС), які є частиною інформаційно- керуючих систем (ІКС) для критичних застосувань. Описані методи і технології оцінювання ПС, що базуються на CASE (Computer-Aided Software Engineeгing)-пiдxoдi - використанні комп’ютеризованих засобів забезпечення якості та її складових для ПС і ІКС.
Description
Тритомник (том 1 - Якість, том 2 - Надійність, том З - Безпека) описує теоретичні і прикладні аспекти курсів Safeware engineering foundations. High availability systems and technologies. Formal methods-based technologies for safeware, a також тренінг-модулів Safety-case- oriented techniques and tools, що розроблено за проектом TEMPUS-SAFEGUARD National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking. Том 2 описує методи і технології оцінки надійності ПС, що базуються на теорії динаміки та її застосуваннях, імовірнісних моделях надійності і готовності з урахуванням вторинних дефектів, багатофрагментних марковських моделях обслуговуваних ІКС і аналізі еволюціонуючих систем з оперативною верифікацією. Для студентів, аспірантів та викладачів університетів відповідних спеціальностей, інженерів та дослідників у сфері якості та безпеки ПС та ІКС.
Keywords
Computer-Aided Software Engineering, Надежность информационно-управляющих систем
Citation