Фінансовий менеджмент: навч. посібник. РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.

Abstract
Description
Зміст навчального посібника відповідає програмі навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” для здобувачів вищої освіти, галузі знань 07 „Управління та адміністрування”, освітнього ступеня магістр, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про сутність, цілі і функції фінансового менеджменту, системи його забезпечення; розглядаються сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, прибутком, капіталом, інвестиціями, фінансовим потенціалом та фінансовими ризиками підприємства; визначено зміст основних механізмів антикризового фінансового управління.
Keywords
управління, фінансовий менеджмент, фінансове прогнозування та планування, аналіз фінансових звітів
Citation