Патент на корисну модель "ПРИСТРІЙ ВИДІЛЕННЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ІЗ СИРОВИНИ" №86969

Abstract
Description
1. Пристрій виділення кольорових металів із сировини, який включає живильник, магнітну систему зі щілиною і магнітною рідиною, приймальники складових розділу вихідної сировини, який відрізняється тим, що додатково забезпечений станиною з робочою рідиною, основу якої розміщено під регульованим кутом відносно горизонтальної поверхні, а магнітну систему встановлено внизу основи станини, так щоб магнітні силові лінії були направлені перпендикулярно до основи, а магнітна рідина покривала поверхню основи магнітної системи та з наступною подачею суміші в приймальник сферичного ротора, де проходить через магнітну систему із лінійних постійних магнітів, які встановлені із зазором відносно один одного в шаховому порядку, який забезпечений накладками, що розміщені на сторонах постійних магнітів та кільцевою стінкою на вихідному для відходів торці ротора, висотою рівною висоті постійних магнітів. 2. Пристрій виділення кольорових металів із сировини за п. 1, який відрізняється тим, що кут нахилу основи до горизонтальної поверхні регульований в межах 8…45°, а намагнічуваність насичення магнітної рідини складає 3…17 кА/м.
Keywords
Citation