Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Канцедал, Наталія Анатоліївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Облік і фінанси
Abstract
Метою статті є дослідження особливостей формування термінологічного мінімуму, що має практично-професійну цінність для бухгалтера як майбутнього фахівця; виявлення передумов успішного використання термінологічного апарату бухгалтерського обліку у навчально-науковій та професійній діяльності. В ході дослідження представлено удосконалену стратифікаційну модель формування термінологічного мінімуму бухгалтера з урахуванням двох складових термінологічної системи бухгалтерського обліку (науково-професійна та практично-професійна). Розглянуто практичну ситуацію, що розкриває особливості процесу термінологічної ідентифікації об’єкта обліку в середовищі інтернету речей (Іnternet of Things) та на цій основі систематизовано вимоги успішної адаптації бухгалтера в реаліях практично-професійної діяльності. До них відносяться: 1) багатоаспектне дослідження економічної термінології, а також термінології технічного характеру, що є дотичною до бухгалтерського обліку; 2) пошук найбільш репрезентативного терміну, що дозволяє зрозуміти економічну сутність об’єкта чи господарської операції; 3) постійна взаємодія з актуальною нормативною базою з метою підтвердження або спростування термінологічної ідентичності понять відповідного облікового об’єкта та формування професійного судження щодо економічних, податкових чи правових наслідків його реєстрації в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення навчальних методик, що сприяють успішному використанню термінологічного апарату у освітній та практичній діяльності бухгалтерів, розвитку ділових навиків, майстерному застосуванню професійного судження, результатом якого є формування релевантної інформації для потреб управління, мінімізація фінансових ризиків підприємств.
Description
Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 28.-34. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-28-34
Keywords
бухгалтерський облік, термінологічний мінімум, мережі передачі даних, основні засоби, професійне судження
Citation