Вплив регуляторів росту на формування насіннєвої продуктивності кукурудзи

No Thumbnail Available
Date
2019-12
Authors
Савенко, Владислав Юрійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
В умовах сучасного землеробства настав час наукового підходу до планування продуктивності посівів з урахуванням потенційних можливостей рослин, принципи й методи якого згодом увійдуть у науку й практику виробництва. Із цією метою необхідно використати всі основні засоби активного керування ходом формування врожаїв. Існує перелік внутрішніх факторів, до яких належать генотип рослин, забезпеченість їх поживними речовинами, побудова посівів та інші, на які господар, за бажанням, може вагомо впливати. До однієї з груп факторів внутрішньої регуляції розвитку та росту рослин належать фітогормони. Актуальність. Наразі нагальним є питання вдосконалення елементів агротехніки з метою приведення їх у відповідність до біологічних особливостей культури, що дозволить максимально використовувати її потенціальні можливості. Резервом підвищення врожайності та покращення якості отриманого зерна при вирощуванні кукурудзи за інтенсивною технологією є регулятори росту рослин. Але обсяги їх використання поки що обмежені. Причинами цього є недостатній рівень обізнаності працівників АПК з ефективністю препаратів. Стримують цю роботу також дефіцит коштів і особливо – скептицизм до нового, який пов'язаний із різними подіями. Мета і задачі досліджень. Метою даної дипломної роботи було вивчити вплив регуляторів росту рослин на урожайність і якість зерна кукурудзи в умовах ПСП «Колос» Кобеляцького району Полтавської області. Об’єкт досліджень. Гібрид кукурудзи Харківський 296 МВ. Предмет дослідження. Регулятори росту рослин Зеастимулін, Ноостим. Методи досліджень. Лабораторні та польові спостереження, проведені за загальноприйнятими методиками. Наукова новизна результатів досліджень. Експериментально доведено перевагу застосування РРР Ноостим 200 мл/га + 200 мл/га при вирощуванні кукурудзи на зерно. Практичне значення результатів досліджень. У технології вирощування гібриду кукурудзи Харківський 295 МВ максимальну урожайність отримано за дворазового застосування регулятору росту Ноостим (200 мл/га + 200 мл/га) – внесення у фазі 3-5 та 9-10 листків культури.
Keywords
регулятори росту, кукурудза, елементи продуктивності. урожайність, якість
Citation