«Формування та шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства» (на матеріалах виробничого сільськогосподарського кооперативу «Злагода» Полтавського району)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Заіченко, Владислав Олександрович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних основ і практичних засад використання ресурсів аграрних підприємств. У роботі обґрунтовані шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та якості фінансового планування є передусім удосконалення методології формування його нормативної бази, створення умов для зростання професіоналізму персоналу, застосування комп’ютерної техніки, стимулювання розробників і виконавців планів; розроблені напрямки підвищення ефективності використання земельних ресурсів шляхом оптимізації посівних площ та удосконалення виробничих технологій. Для реалізації стратегії розвитку підприємства та збільшення ефективності використання ресурсів підприємства сформульовані цілі та фактори що забезпечують досягнення поставленої мети.
Description
Заіченко В.О. Формування та шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальністю 051 Економіка. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
Keywords
ресурсний потенціал, ресурси, земельні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси, продуктивність, прибуток, ефективність
Citation