Вплив норми висіву на формування урожайності соняшнику

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12
Authors
Свистун, Ілона Павлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
Свистун І. П. «Вплив норми висіву на формування урожайності соняшнику» Кваліфікація: магістр з агрономії за освітньо-професійною програмою Еколого-економічне рослинництво. Обсяг магістерської роботи: 47 с., 12 табл., 7 додатків, 56 літературних джерел. Об’єкт досліджень: середньоранній гібрид соняшника Форвард. Предмет дослідження: норми висіву 30, 40, 50, 60 тис. шт./га. Мета роботи: встановити оптимальну норму висіву соняшника для формування урожайності і якості насіння в умовах ФГ «Вламакс» Кременчуцького району Полтавської області. Результати та їх новизна: для середньораннього гібрида соняшника Форвард експериментально доведено перевагу норми висіву насіння 50 тис. шт./га. Основні наукові та практичні результати: встановлено, що норма висіву насіння 50 тис. шт./га. істотно підвищує урожайність і якість насіння соняшника в обидва роки досліджень в умовах даного господарства. Галузь застосування: 20 Аграрні науки та продовольство. Значення роботи та висновки: в умовах ФГ «Вламакс» Кременчуцького району Полтавської області для середньораннього гібриду соняшника форвард оптимальною нормою висіву є 50 тис. шт./га. Перелік ключових слів: соняшник, гібрид, норма висіву, урожайність.
Description
Свистун І. П. Вплив норми висіву на формування урожайності соняшнику : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : спец. 201 Агрономія / Свистун Ілона Павлівна : Полтавський державний аграрний університет. Полтава. 2023. 47 с.
Keywords
соняшник, гібрид, норма висіву, урожайність
Citation