Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченій 100-річчю заснування Полтавського державного аграрного університету (8 грудня 2020 р., Полтава). Полтава: ПДАУ, 2020. 407 с.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Колектив авторів
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
До збірника матеріалів ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економічної науки» ввійшли результати міждисциплінарних теоретичних та прикладних досліджень актуальних проблем вітчизняної економіки. Матеріали надруковані в авторській редакції. Редакційна колегія може не розділяти поглядів авторів. Відповідальність за зміст матеріалів, точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела, достовірність іншої інформації та за додержання норм авторського права несуть автори.
Keywords
Citation