Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Борисова, Ірина Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Галицький економічний вісник. № 2(51)
Abstract
Стаття присвячена вивченню теоретичних засад виникнення дефіциту бюджету та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ним. У дослідженні обґрунтовано економічну сутність та зроблено порівняльний аналіз методів та підходів бюджетного фінансування державних видатків. У фінансовій науці постійно постає питання про порівняльні переваги і недоліки кожного з цих методів. Бюджетний дефіцит є складним економічним явищем, має вплив на весь спектр економічних відносин в Україні й розглядається у контексті гарантування економічної безпеки держави. Сьогодні в умовах спаду виробництва, відсутності його кредитної підтримки, посилення фінансової нестабільності, кризи неплатежів, невиконання доходів бюджетів всіх рівнів процес зростання дефіциту бюджету є однією з найбільш дискусійних проблем і вимагає подальшого дослідження.
Description
Борисова І.С. Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави / І.С.Борисова // Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. Галицький економічний вісник. № 2(51). – Тернопіль, 2016 – С.79-85.
Keywords
дефіцит бюджету, державний борг, національна бюджетна політика, інфляція, емісія грошей, дефіцитне фінансування, секвестр бюджету, сеньйораж, трансферти, збалансований бюджет
Citation
The financial science faces with the problem of comparative advantages and disadvantages of national expenditures. Budget deficit is a complicated economic phenomenon, influences the whole range of economic relationship in Ukraine and is considered in the context of guaranteeing the economic national security. Nowadays, under the conditions of production decline, a lack of its credit support, the intensification of financial instability, the non-payment crisis, the failure of budget income of all levels the process of deficit budget growth is one of the debating points and requires further investigation.