ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Keywords
Оцінка впливу погодно-кліматичних факторів на рівень урожайності сортового матеріалу гречки, Вміст органічних речовин у кормі злакового травостою в умовах Прикарпаття, Вирощування соняшника за використання мікродобрив та бактеріальних препаратів, Ефективність біостимуляторів за умови передпосівної обробки насіння соняшнику, Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні цукрових буряків у Центральній Україні, Технологічні особливості лабораторного розведення теленомуса (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917), паразита соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), Урожайність шавлії мускатної та вихід ефірної олії залежно від досліджуваних агротехнічних факторів, Схожість та епіфітна мікофлора насіння цукрової кукурудзи за умови дії біологічних та хімічних засобів захисту, Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно, Аналіз фітопатогенного стану лікарських культур та перспективи використання біоконтролю в системі захисту, Особливості розподілу 137Сs у компонентах лісового біогеоценозу свіжих борів Українського Полісся, Вплив видового складу дендрофлори біотопів м. Полтави на поширення омели білої (Viscum album L.), Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур, Застосування коефіцієнту постійності лактації для перерахунку незакінченої лактації на повну (305 днів), Нові способи вирощування молодняку свиней у станках інноваційного типу, Оцінка типу будови тіла корів-первісток на сучасному етапі селекції у племінних господарствах різних регіонів України, Показники якості свинини за умови згодовування БВМД «Eфіпрот», Теплостійкість свиней різних порід, Особливості ідентифікації капіляріїд, що паразитують у домашньої птиці, Породна сприйнятливість домашніх собак до ектопаразитів роду Ctenocephalides (Siphonaptera, Pulicidae), Вплив комплексного лікування на організм собак за наявності локальної форми демодекозу, Поширеність та лікування патології тканинного росту в собак, Контроль вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного походження, Структурні зміни внутрішніх органів свійських кота та собаки у разі ожиріння, зумовленого цукровим діабетом, Вплив алогенних стовбурових клітин на зміни синовіальної рідини в колінному суглобі кролів в умовах експериментального остеоартрозу, Клінічна ефективність застосування ектосану хворим на псороптоз вівцям, Динамічні тенденції стану популяції вовка та лисиці й випадків сказу на території Полтавської і Сумської областей України, Патоморфологічні зміни в організмі кролів в умовах експериментального стафілококозу, Патогенетичні методи профілактики патології родів і післяродового періоду та лікування корів, хворих на гіпофункцію яєчників, мастит і ендометрит, Зміни мінерального обміну в котів у разі патологічної резорбції зубів, Імунний статус організму бугайців за умови експериментального хронічного кадмієвого токсикозу, Діагностика анаплазмозу в собак, Терапевтична ефективність брометроніду нового за наявності еймеріозу в перепілок
Citation