Вища освіта і Болонський процес

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Ільченко, Алла Михайлівна
Шейко, Сергій Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
РВВ ПДАА, Полтава
Abstract
Навчально-методичний посібник "Вища освіта і Болонський процес" ознайомлює здобувачів вищої освіти з основними цілями, завданнями та принципами реформування й удосконалення сучасної системи вищої освіти України відповідно до вимог європейського освітнього простору. Посібник включає аналіз документів, основних матеріалів, що відображають Болонський процес. Здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися із: 1) світоглядно-методологічними засадами освітянської діяльності; 2) концептуальними основами реформування вищої освіти в Україні в процесі входження до освітянського європейського простору; 3) новою системою оцінювання знань, що знаходиться в межах Болонського процесу; 4) аналізом зусиль наукової та освітянської громадськості і урядів країн Європи до істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і освіти у світовому вимірі, інтеграції вітчизняної освіти та науки в європейський простір.
Description
Участь системи вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована не лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а й на збереження кращих традицій, національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан потрібно глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. Еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства, – вона має розвиватись у гармонійному взаємозв’язку з економічною, соціальною, культурною, політичною та іншими сферами, що й висвітлюється у навчально-методичному посібнику «Вища освіта і Болонський процес».
Keywords
вища освіта, Болонський процес, система освіти, державна політика у галузі освіти
Citation