Аналіз нормативних документів для визначення якості тканин підкладкових.

Abstract
Description
Крапівцев О.О., Калашник О.В. Аналіз нормативних документів для визначення якості тканин підкладкових. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли ІХ Міжнар.наук.-практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 25 берез. 2022 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 111-113.
Keywords
Citation