Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 2.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-27
Authors
Крамарьов, С. М.
Крамарьов, О. С.
Писаренко, Павло Вікторович
Христенко, А. О.
Токмакова, Л. М.
Жученко, С. І.
Сироватко, В. А.
Сироватко, К. В.
Ващенко, В. В.
Шевченко, О. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
вміст рухомого фосфору, мікроорганізми, рілля, цілина, чорнозем звичайний, ячмінь ярий, діалельний аналіз, кількісні ознаки, загальна і специфічна комбі¬наційна здатність, пшениця озима, мікробний комплекс, структура мікробоценозу, біорізноманіття, чорнозем типовий, система землеробства, обробіток ґрунту, цукровий буряк, ризосфера, мікроорганізми, мультисубстратне тестування, вуглець, чорнозем типовий, системи землеробства, кукурудза, ендоспермові мутанти, зернова продуктивність, якість продукції, мінливість, дерново-слабопідзолистий ґрунт, родючість, органічні ферментовані добрива, пряма дія, післядія, популяції бур’янів, малолітні бур’яни, багаторічні бур’яни, чисельність популяції, агрофітоценоз, система удобрення, темно-сірий опідзолений ґрунт, сірка, баланс, ГДК (гранично допустима концентрація),вода, важкі метали, свинець, кадмій, цинк, мідь, ртуть, рижій ярий, площа листків, фотосинтетичний потенціал, технології, пшениця озима, сорт, строк сівби, норма висіву, якість зерна, урожайність, свинарство, технологічні показники, виробництво свинини, багатоплідність, збереженість приплоду, продуктивність, рен-та¬бельність, прибутковість, молоко, порода, физико-химический, биохимический состав, технологическая схема переработки, бджолині сім’ї, фізіологічний стан, роїння, перетасування гнізда, оновлення гнізда, штучний розподіл бджіл, продуктивність, ген, генотип, велика біла порода свиней, відгодівельні та м’ясні якості, катепсин, ctsl, раціон, молоко, жир, білок, лактоза, пора року, період лактації, масло, сир, гемолімфа, глоткові залози, жирове тіло, робочі бджоли, гігієнічна поведінка бджіл, норка, «Е-селен», генотип, Scanglow, інтенсивність росту, абсолютний, відносний, середньодобовий приріст, свійські собаки, Chlamydia abortus, Chlamydia pecorum, Chlamydia psittaci, олігонуклеотидні праймери, плід, амінокислотницй склад, амніотична рідина, гангулетеракоз, ефективність, інтенсефективність, кров, біохімія, качки, кормова добавка пектиновмісна, кадмій, купрум, плюмбум, меркурійметаболічні процеси, морфологічний склад крові, мінеральний, білковий обмін, корови, гельмінти, антигельмінтики, ефективність, хвороба Тешена, дикі кабани, серологічний моніторинг, картографічне районування, джерела водопостачання, водоносний горизонт, якість води, хімічний склад води, ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи, фінансовий ринок, фінансова політика, фондовий ринок, прямі інвестиції, цінні папери, економіка, туризм, туристична індустрія, туристична галузь, соціально-економічні проблеми, трансформація суспільства, християнство, Біблія, лихвар, ідея, економіка, тепло механічної енерґії, хімічні процеси; електрична енерґія, відкритий вогонь; бішофіт, глауконіт, вогнегасна здатність, насіння, мембрана, опір, ємність, частота, еквівалентна схема, обмінний процес, строки сівби, позакореневе підживлення, мікродобрива, «Рексолін», «Брасітрел», площа листкової поверхні, чиста продуктивність фо-тосинтезу, инсектицид, биологический препарат, норма расхода, эффективность, растительный препарат, пшениця озима, сорт, кількість продуктивних стебел, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен, урожайність, натура зерна, білок, клейковина, число седиментації, свині, фізико-хімічні властивості м'яса, м'ясна продуктивність, генотип, порода, помісі, підсвинки, свиноматки, гібридизація, багатоплідність, демодекоз, отодектоз, собаки, мікроорганізми, чутливість, антибіотики, коти, печінка, гепатоліпідоз, клінічні ознаки, симптом, економічна ефективність, олійні культури, посівна площа, валовий збір, рентабельність виробництва, персонал, управління персоналом, аграрне підприємство, продуктивність праці
Citation