Патент на корисну модель "СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗБУДНИКІВ СТРОНГІЛІДОЗІВ КОНЕЙ" №89741

Abstract
Спосіб ідентифікації збудників стронгілідозів коней включає відбір свіжих проб фекалій з послідуючим вирощуванням личинок стронгілят в термостаті та наступною мікроскопією з попереднім знерухомленням барвником. Як барвник використовують 15-20 крапель 1%-го спиртового розчину діамантового зеленого
Description
Пат. на корисну модель № 89741, Україна МПК (2014.01) u 201314696, А61В 1/002 (2006.01) G01N 33/00. Спосіб ідентифікації збудників стронгілідозів коней / Євстаф’єва В. О., Шемет О. С. – Заявл. 16.12.2013; опубл. 25.04.2014. Бюл. № 8.
Keywords
стронгілідози, коні, ідентифікація
Citation