Завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень» для здобувачів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Оніпко, Валентина Володимирівна
Антонець, Анатолій Вікторович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАУ
Abstract
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи призначені для студентів, які вивчають дисципліну «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень», здобувачів вищої освіти денної форми навчання за освітньо-професійною програмою Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), освітнього ступеня магістр. При плануванні самостійної роботи здобувачів за основу взято навчальний план спеціальності. Основною метою цих методичних рекомендацій є формування у магістрів професійної освіти навичок до самостійної творчої роботи з використанням усіх сучасних науково-технічних засобів, вдосконалення знань і професійних навичок. Методичні рекомендації містять коротку характеристика змісту навчального матеріалу та питання для самоконтролю для перевірки опанування теоретичного матеріалу. Зміст завдань передбачає опанування питань: Результати самостійної роботи у вигляді конспекту із зазначенням опрацьованих літературних джерел занотовується студентом, і надаються на перевірку викладачеві в терміни поточного контролю. При самостійній роботі, рекомендовано використовувати зазначені джерела, а також інтернет-ресурси. Відповіді необхідно супроводжувати схемами та рисунками, а за необхідності – таблицями
Description
Keywords
Citation
Оніпко В.В., Антонець А.В. Завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень» для здобувачів спеціальності 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). Полтава, 2023. 13 с.