Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 3.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-09-24
Authors
Писаренко, Віктор Микитович
Гордєєва, Олена Федорівна
Жемела, Григорій Пимонович
Шкурко, В. С.
Бойко, П. І.
Коваленко, Нінель Павлівна
Гангур, Володимир Васильович
Корецький, О. Є.
Шевніков, М. Я.
Маренич, Микола Миколайович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
Динаміка чисельності ріпакового квіткоїда (Meligethes aeneus f.) на посівах ріпаку озимого в Лівобережному Лісостепу України, Особливості впливу умов вирощування та сортових властивостей на крупність і вміст білка в зерні пивоварного ячменю, Енерґетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві, Ефективність вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України, Оцінка впливу гідротермічних умов вирощування на якість зерна пшениці озимої, Динаміка залишкових концентрацій пестицидів у ґрунтах Полтавської області, Еколого-технологічні аспекти формування нових землекористувань на регіональному рівні, Вплив антропогенних і природних факторів на твердість ґрунту, вологоспоживання та продуктивність культур Полтавщини, Характеристика сортів гречки, районованих для лісостепової зони України за врожайністю й технологічними показниками, Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення мікроелементного складу ґрунту, Щільність личинок коваликів у беззмінних посівах пшениці озимої, Вплив технологічних прийомів вирощування на збереженість коренеплодів моркви, Особливості накопичення канабіноїдних сполук рослинами конопель за різних умов вирощування на прикладі сучасного безнаркотичного сорту, Особливості селекції південних конопель із високою якістю волокна, Створення середньостиглих ліній патисона на сході України, Аналіз сортозразків квасолі звичайної за придатністю до механізованого збирання урожаю, Способи збагачення біологічно активними речовинами овочевих компотів та нектарів, Фітосанітарний стан сортів пшениці озимої одеської селекції в умовах Лівобережного Лісостепу України, Особливості росту і живлення телиць української чорнорябої і голштинської порід, Розвиток сім’яників у бугайців за умови перемінного режиму годівлі, Смакові властивості м’яса свинини, Успадкування медоносними бджолами схильності до роїння, Вплив температурного фактора при одержанні маточників з маточним молочком із маточною личинкою, Виробництво пергових стільників, Вплив сили батьківських сімей на вирощування ранніх трутнів, Ефективні методи приготування кормів до згодовування свиням, Виготовлення та випробування вакцин, виготовлених із мікоплазм. Повідомлення 1. Виготовлення вакцини з атенуйованих штамів п’яти видів молікутів та випробування її на поросятах-сисунах у лабораторних умовах, Патологічні (морфологічні, гістохімічні та ультраструктурні) зміни в легенях за експериментального пастерельозу кролів, Гистологическая картина поджелудочной железы и биохимические критерии диагностики при сахарном диабете у домашних кошек, Відповідність даних електрокардіографії та біохімічних показників у сироватці крові собак, Ефективність антигельмінтиків різних груп при стронґілятозній інвазії собак та котів, Порівняльна характеристика змін біохімічних показників крові за полікістозу нирок у собак та домашніх котів, Ефективність біотехнології трансплантації ембріонів великої рогатої худоби у Полтавській області, Динаміка окремих показників крові овець, хворих на копитну гниль, Вплив наноаквахелатів металів на імунобіологічну реактивність клінічно здорових собак, Бактерицидна активність дезінфектанту «Біоконтакт» щодо мікобактерій, Епізоотологічні особливості еймеріозу кролів в окремих районах Полтавської області, Оптимальне планування експериментів при обслуговуванні станків із числовим програмним управлінням, Досвід виробництва альтернативних екологічно чистих видів палива на Полтавщині, Малопродуктивні та деґрадовані землі: проблеми та перспективи, Роль мікроелементів у житті рослин та особливості проведення польових досліджень, Вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на формування врожайності зерна пшениці м’якої озимої, Вплив від’ємності температури на показники життєдіяльності насіння, Відтворні якості свиней великої білої породи в залежності від інтенсивності формування ремонтного молодняку, Оцінка поліморфізму генів мс4r та hmcal, що відповідають за формування м’ясних і відгодівельних ознак у свиней великої білої породи, Порівняльна характеристика розвитку свиней різних генотипів, Вивчення біологічних властивостей М. аvium на кролях, Роль економічної культури в інституційному перетворенні економічних відносин, Інституційна трансформація власності в аграрній економіці України, Першому ентомологічному відділу в Росії – 100 років, Рецензія на книгу «Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять»
Citation