Вплив позакореневого підживлення Реакомом на урожайність і якість зерна кукурудзи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Біліченко, Дмитро Олексійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Пдаа
Abstract
У результаті проведених досліджень встановлено вплив комплексного хелатного добрива «Реаком-кукурудза» на елементи структури урожаю, урожайність і якість зерна кукурудзи, проведено економічне обґрунтування застосування досліджуваних доз добрив в різні фази розвитку кукурудзи. Виконання досліджень по темі дипломної роботи пов’язані з науковими програмами кафедри землеробства і агрохімії ім.В.І.Сазанова Полтавської державної аграрної академії. Лабораторні та польові дослідження проведені за загальноприйнятими методиками. Найбільш ефективним по продуктивності та якості зерна кукурудзи виявивилося обприскування рослин добривом «Реаком-кукурудза» нормою 5л/га в фазу 5-6 листків, приріст урожаю склав 4,4 ц/га, а вміст білка найбільший був при підживленні в фазу 9-10 листків. Дещо нижчі показники урожайності відмічено при підживленні рослин кукурудзи у фазу 9-10 листків нормою 5 л/га. Виходячи з цього, при вирощуванні кукурудзи найбільш економічно вигідне є застосування комплексного хелатного добрива «Реаком-кукурудза» в фазах 5-6 і 9-10 листків нормою 2,5 л/га.
Description
Keywords
кукурудза, добриво «Реаком-кукурудза», елементи продуктивності, урожайність, вміст білка в зерні
Citation