Патент на корисну модель "УСТАНОВКА ОПРОМІНЮВАННЯ РІДИН ЛПЛ" №39285

Abstract
Description
1. Установка опромінювання рідин, яка містить встановлені в корпусі: піддон, віддільник, систему нагріву, яка відрізняється тим, що віддільник ви- конаний з окремих модулів, в зборі у вигляді сопла Лаваля (із збільшенням розміру модуля з ураху- ванням кута a нахилу твірної відносно горизонта- льної площини, зі зміною якого відбувається підбір розмірів модулів) або має каскадну конусоподібну форму, нижня частина якої встановлена в піддоні і забезпечена рухомими чистиками в вигляді мобі- льного органу з скребками, контактуючими із внут- рішньою поверхнею контуру, система нагріву ви- конана в вигляді регульованих джерел опромінювання по вертикалі і горизонталі перемі- щення до 500мм і кутом нахилу від 0 до 60° (ви- ключаючи 45°), збирач продукту - в вигляді похи- лого жолоба з регульованою подачею по вертикалі і горизонталі до 500мм і кутом нахилу від 0 до 60° (виключаючи 45°), встановленого над піддоном і сітчастою решіткою, закріпленою над його дном. 2. Установка за п.1, яка відрізняється тим, що рідина переміщається по криволінійній поверхні, покритій тефлоном, по якій створені гнізда для забезпечення
Keywords
Citation