Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-30
Authors
Гриник, І. В.
Патика, Володимир Пилипович
Шкатула, Ю. М.
Мосейчук, А. А.
Бойко, І. А.
Маренич, Микола Миколайович
Веревська, О. В.
Дубровін, В. О.
Теслюк, В. В.
Ковбасенко, В. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Keywords
рослинно-мікробна взаємодія, агроценоз, бобові рослини, біологічна азотфік- сація і фосфатмобілізація, мікробні препарати., якість води, індекс забрудненості води, бактеріологічна забрудненість, хімічні показники, децентралізоване водопостачання., пшениця озима, урожайність, валовий збір, агрометеорологічні фактори, прогнозування., мікробіопрепарат, овочеві культури, сорт, ураження хворобами, біологічна ефективність., пшениця, колекція, генофонд, джерело, види пшениці, продуктивність, вміст білка., ячмінь ярий, способи обробітку ґрунту, ґрунтообробні знаряддя, забур’яненість, структура забур’яненості, вміст вологи, урожай- ність., клімат, потепління, інтродукція, рицина, урожайність., плоди, чорна смородина, суниця, аскорбінова кислота, погодні умови., мезофільні анаеробні целюлолітичні мікроорганізми, біогаз, відходи сільсько-господарських виробництв., перець солодкий, урожайність, маса плоду, краплинне зрошення, частка відходів., вика яра, діалельна схема схрещувань, гібриди, гетерозис, успадкування, домінування, кількісні ознаки., пшениця озима, сорт, схожість, виживаність, регулятори росту, фосфатмобілізуючі препарати., забур’яненість посівів, зернові культури, ріпак озимий, ланки сівозмін, попередники, структура посівних площ., порода, генотип, тип, поголів’я, худоба., протеїнові добавки, горох, мікробна маса, обмін азоту, фосфору, кальцію, кормові дріжджі, коефіцієнти перетравності поживних речовин, хімічний склад., препараты селена, гуси, продуктивность, обмен энергии, конверсия про- теина корма, конверсия энергии корма., порода, туша, морфологічний склад, вихід м’яса, якісні показники, сало, м’ясо, кістки, поєднання., порода, багатоплідність, скоростиглість, раціон, жива маса, селекція, собівартість, рентабельність., велика біла порода, комбікорми, ветеринарний препарат Кроноцид-Л, кров, м’ясо, дослідження., бджола, історія, регіони розвитку, продукти бджільництва, фольклорні, мистецькі та архітектурні твори., гуси, амідостомоз, гангулетеракоз, капіляріоз, екстенсивність та інтенсивність інвазії., препарат, бактеріальні хвороби, доклінічна перевірка., жеребі кобили, лошата, сироватка крові, молозиво, загальний білок, альбуміни, глобуліни., парвовірусний ентерит, собаки, клініка, лікування, схема., хламідіоз, жуйні тварини, ендометрит, тендовагініт, ентерит., еймеріоз, кролі, біохімічні показники., безпека і якість, м’ясні продукти, протей, фасціольоз, дикроцеліоз, ехінококоз., рани, трифузол, гіалуронова кислота, біохімічні показники, кредит, інвестування, фінансування, державна підтримка, кредитна політика., дисконтування, вартість грошей, товарне кредитування, фермер- позичальник, собівартість, товарні запаси, ЕВІТДА, грошові кошти, дебіторська заборго- ваність, ліміт позичальника, ліміт кредитора., аграрне виробництво, ринок, державне регулювання, спад виробництва., управління екологічною безпекою, хімічні засоби захисту рослин, органічне землеробство, ґумус, екосистема., инвестиция, риск, потенциал, инфраструктура, эксперт., аграрні машини, акумулятори, гальванічні елементи, переробка, свинець, технологія, цинк, екологія., теорія, дослідження, інерція, обробка, ґрунт, противага, торсіонно-ударний ніж., ячмінь ярий, урожайність, варіація врожайності, коефіцієнт кореляції, прогнозування., органічне сільське господарство, органічна продукція, органічне господар- ство, органічне землеробство, ефективність, врожайність, рентабельність, екологізація., мінеральні добрива, тверда яра пшениця, врожайність, мікробні препарати, морфометрія, хлоренхіма, хлоропласти, листкова пластинка, нафтове забруднення., тип, порода, м’ясне скотарство, ріст, розвиток, лінія., собака, мікрофлора, слизові оболонки, шкіра., імунодефіцити, птиця, доза, імуностимулюючий тканинний препарат, виго- товлений із курячих ембріонів, імуноморфологічні методи., лейкоз ВРХ, методи оздоровлення, інфікованість, вірус лейкозу, серопозитивні тварини., бактеріальне забруднення повітря, мембранні фільтри, метод Коха, апарат Кротова., підприємство, управління, адаптація, адаптивна система управління, конкурентоспроможність., цінові відносини, фінансово-кредитні відносини, конкурентні переваги, економічна діагностика, ринок.
Citation