Патент на корисну модель "УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК РІВНЯ РІДИНИ" №46724

Abstract
Description
Ультразвуковий датчик рівня рідини, що міс- тить блок живлення, логічний елемент, вузол ке- рування, який відрізняється тим, що додатково містить генератор імпульсів, який вертикально з'єднаний з генератором ультразвукових коливань, кварцовий випромінювач, жорстко встановлений, і який передає ультразвукові імпульси в горизонта- льній площині кварцовому приймачеві після їх пе- ретворення відеопідсилювачем у відеосигнали, які після подільника напруги подаються на схеми вер- хнього і нижнього антизбігів з поступовим розши- ренням рівнів для підтримки інтервалу між зонду- ючим та відбитими імпульсами і при зміні заданої тривалості сигнали надходять на верхні і нижні інтегратори і з'являються відповідно на виході І і виході ІІ.
Keywords
Citation