Методи та прийоми дослідження термінів в сучасній німецькій мові.

No Thumbnail Available
Date
2022-12
Authors
Воловик, Лариса Борисівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
У статті проаналізовано методи та прийоми дослідження німецьких економічних термінів, визначаємо словотвірний потенціал як категорію мови, що відображає здатність основи породжувати нові семантично та структурно залежні слова. В роботі застосовується метод словотвірного аналізу за безпосередньо-складовими компонентами: бінарного послідовного членування на максимальні структурно-семантичні відрізки, навіть до самих мінімальних – морфем. На матеріалі німецької мови в результаті словотвірного аналізу за безпосередньо-складовими компонентами і моделювання лексики було встановлено 13 основних словотвірних моделей, що функціонують у німецькій економічній термінології. Словотвірна модель також розглядається як структурно-семантична схема, формула побудови похідних, що включає в себе в структурному плані вихідну основу і словотворчий афікс з їхньою семантикою. У статті досліджуються основи німецьких префіксальних дієслів, що вживаються як економічні терміни, розглядаються шляхом визначення їх структурної, семантичної та функціональної організації. Розгляд основ префіксальних дієслів здійснюється від базових кореневих слів дериваційних ланцюжків до їхніх спільнокореневих похідних. Префіксальні дієслова утворюються відповідно до загальномовних норм на основі префіксальних дериваційних моделей сучасної німецької мови. Отримані результати свідчать про зменшення кількості запозичених словотвірних префіксів у німецькій економічній термінології. Префіксальні дієслівні основи утворюють іменникові основи шляхом суфіксації та конверсії, які є дуже продуктивними в німецькій мові. Значну увагу приділено безафіксним похідним іменникам, утвореним за допомогою процесів субстантивації та конверсії твірних основ інфінітивів, конверсійних основ префіксальних дієслів. Виявлено текстотвірний потенціал префіксальних дієслів на базі німецьких економічних термінів в економічних текстах. Проаналізовано дериваційні моделі префіксальних дієслів на базі німецьких економічних термінів в економічних текстах. Розглянуто питання впливу контексту на словотвірну структуру німецьких економічних дієслів-термінів з префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-. Дослідження виконано на матеріалі перекладу німецьких економічних текстів.
Keywords
Ключові слова: словотворення, основа, словотвірна основа, похідна основа, словотвірна модель, словотвірний потенціал, словотвірне значення, термін.
Citation