ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ МІКОТОКСИНІВ У СИЛОС

No Thumbnail Available
Date
2020-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
УДК 636.085.3:619:616.992.28 Ульянко С. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Полтавська державна агарна академія ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ МІКОТОКСИНІВ У СИЛОС Профілактичні заходи попередження трансформації антибіотиків і мікотоксинів із силосу кукурудзи у корми для дійного стада Перелік ключових слів антибіотики, мікотоксини, плісневі гриби силос кукурудзи Постановка проблеми Затверджено санітарні та ветеринарні правила для сільськогосподарських підприємств, суворе дотримання яких сприяє отриманню доброякісного молока. До сторонніх речовин молока відносять антибіотики, мікотоксини. Причиною надходження в молоко антибіотиків може служити враженість кормів цвілевими грибами. Мікотоксини можуть утворюватися при зберіганні кормів силосу чи кормових сумішей. Корми з рослин зокрема силос містять велику кількість мікроорганізмів. Гриби і актиноміцети. Їх чисельність досягає сотні тисяч чи і мільйони в 1 г продукту. При закладанні в наземні сховища соковитих кормів на зберігання, зокрема силосу з кукурудзи верхню частину накривають синтетичною плівкою. При її пошкодженні відкривається доступ для повітря атмосфери. Створюються умови для ураження кукурудзяного силосу грибами. Їх розвиток призводить до погіршення його якості. Виникає необхідність вирішення проблеми враження кормових засобів пліснявими грибами. Здатність їх переходити по технологічному ланцюгу до різних об'єктів сільськогосподарського виробництва і до продуктів харчування обумовлюють звертати увагу на контроль санітарної безпеки за вказаним показником. Основна частина представників царства грибів є аеробами. Розвиваються переважно при доступі атмосферного повітря. Фізіологія їх життєдіяльності полягає у використанні поживних елементів з рослинних субстратів. При цьому відбувається пониження поживності кормів і одночасно вони синтезують антибіотичні речовини. У 1929 р англійським мікробіологом А. Фленінгом, при дослідженні мікробіологічних препаратів було виявлено, антибактеріальну дію плісневих грибів пеніцил. Ним же виділено речовину - пеніцилін. На кормових продуктах часто розвиваються гриби. Показником їх розвитку є пліснява. Синьо-зелену утворює пеніцил. Темно-сіра пліснява формується грибом аспергил. Вказані гриби безсистемно синтезують антибіотики, які накопичуються в субстратах. Виникає необхідність профілактики розмноження мікроскопічних грибів на кормових продуктах. Аналіз останніх досліджень та публікацій Численна кількість видів мікроскопічних грибів продукують антибіотики і мікотоксини. В даний час дослідники на спроможні точно визначити їхню кількість. Постійно виявляються все нові гриби і їх продуценти. За повідомленнями деяких встановлено близько 50 видів грибів продукуючих мікотоксини. Їх потрапляння в корми становлять небезпеку для птахів, ссавців і людини. Згідно даних Мельник О. В. дотримання технології заготівлі і зберігання кормів запобігають розвитку цвілевих грибів. Найвідоміші мікоміцети – Aspergillus, Penicillium, утворюють цвілі. Їх виявляють на рослинах у вигляді окремих спор або обривків гіф вегетативного міцелію. Інтенсивний розвиток відбувається при недотриманні режимів зберігання. Гриби Fusarіum, напівпаразит і призводить до фузаріозу рослин. Alternaria, Cladosporium, заражають корми в польових умовах. Під час збирання врожаю розвиваються при умовах недотриманні санітарно-гігієнічних вимог. Дослідження демонструють візуальну картину враження кормових інгредієнтів. Але спори грибів можуть знаходитися і безпосередньо в середині рослин, що закладені на зберігання. Остаточну оцінку якості продукту отримують лише при мікологічному дослідженні. В лабораторних умовах при висіві на елективні середовища. Велика рогата худоба, враховуючи будову органів травлення майже не вражується мікоміцетами але антибіотики, що ними синтезуються можуть потрапляти в продукцію. Поїдання вражених грибами жуйними, при анаеробних умовах у рубці формуються умови припинення їх розвитку. Велика рогата худоба має стійкість до вражених кормів. Окрім безпосереднього розвитку грибів вони синтезують антибіотичні сполуки. Їх всмоктування в кров може надходити в продукцію тваринництва. Зокрема в м’ясо при відгодівлі і молоко дійних корів. Окрім антибіотиків гриби синтезують мікотоксини. Утворюються переважно в злакових, бобових, в силосі та сінажі. Численними роботами дослідників встановлені мінімальні і максимальні рівні вологості в різних видах силосної маси. При яких у верхніх шарах відбувається розвиток «цвілі зберігання». Мета і завдання досліджень Дослідженням ставилося завдання встановити умови розвитку мікроміцетів у силосі з кукурудзи. Виявити яке значення доступу кисню, який сприяє активному їх розвитку. Анаеробні умови скорочують чисельність грибів у силосній масі. Як відомо «цвілі зберігання» добре розвиваються при забезпеченні аеробного характеру дихання. Матеріали і методи досліджень Дослідження проводилися з січня по лютий 2020 року в умовах СВК ,,Петрівське’’ Полтавського району. Колоній грибів добре помітні неозброєним оком. В процесі зберігання встановлювали характер враження верхніх частин засилосованих кормів цільовими грибами. Результати досліджень та їх обговорення Як відомо при доступі повітря до маси силосу зростає кількість грибної флори. Плісняві гриби, що демонструють помітні нальоти цвілі на зіпсованих кормах. Це яскраво видно у верхів’ях закладеного без дотримання технологічних вимог до закладання і зберігання силосу. До таких грибів відносяться представники головним чином спори Aspergillius і Penicillium, а також мукорової гриби і деякі інші. Розвиваються вони навіть при вологості - 22- 25%. Дослідження показали, що змінюється склад пліснявих грибів за видами. При потраплянні повітря зростає кількість грибної флори. Окрім антибіотиків гриби синтезують мікотоксини. Вони не руйнуються при тепловій обробці кормів. Навіть після термічного оброблення кормів токсини з них можуть потрапляють у харчові продукти. Нормативні документи визначають максимальний вміст токсинів з мікроскопічних грибів у молоко. Контроль за харчовими продуктами тваринного походження включає загальні правила щодо їх гігієни відповідно до Регламентів. Антибіотики з кормів, вражених грибами, по за ланцюгом харчового живлення можуть потрапити в продукти харчування з продуктами тваринного походження (м’ясом, молоком, яйцями), при згодовуванні тваринам вражених кормів. При грубих порушеннях технологічних процесів заготівлі силосу вони мають умови для інтенсивного розвитку. В глибинних частинах силосу при недостатньому утрамбовуванні вражаються пліснявою окремі ділянки. Наявність грибів в силосі залежить від закладених на силосування рослин. В даний час переважає заготівля силосу з зеленої маси кукурудзи молочно-воскової стиглості, яка містить достатній рівень цукру. Дотримання цукрового мінімуму і достатнє ущільнення силосуємої маси забезпечуються створенням анаеробних умов. При цьому з цукрів розвивається молочно-кисле бродіння. Накопичення молочної кислоти, при забезпеченні анаеробних умов припиняє розвиток сторонньої мікрофлори. При якісному дотриманні технологічних правил заготівлі, а особливо зберігання в силосі з кукурудзи створюються необхідні умови. Анаеробіоз зі зростанням концентрації кислот, особливо молочної, при яких кількість первісної мікрофлори, скорочується, а потім зникає. Але ряд мікроміцетів пристосовується до цих умов і складає так звану силосну мікофлору. Найбільшу небезпеку становлять гриби, що можуть пронизувати силосну масу, в периферійних її ділянках. Доступ повітря в верхніх і бічних шарах на поверхнях зрізів - в траншеях. При незначних об’ємах використання і доступі кисню локалізуються плісневі гриби. Під дією мікроскопічних грибів змінюються органолептичні показники корму колір, запах, що знижують санітарну якість. Дослідженнями встановлено, що умови, які впливають на розвиток грибів у кормах це вологість, температура, доступ повітря, хімічний склад поживних речовин. При тривалому зберіганні в силосі розвиваються мікроміцети. Для попередження їх життєдіяльності важливо забезпечити безповітряне середовище. При закладанні силосної маси з кукурудзи молочно-воскової стиглості в умовах СВК ,,Петрівське’’ Полтавського району забезпечуються щоденні значні об’єми маси. Формування якої проводиться гострим кутом щоб швидше досягти необхідної висоти і формування анаеробних умов. Ретельне трамбування створює у силосній масі безповітряний простір. Переміщення вологи всередині силосної маси відбувається в двох напрямах. Сік стікає до нижніх шарів, а у верхній частині конденсуються водяні пари. Це по причині різниці температур. Повітря і силосної маси. Краплинно - рідинна волога сприятлива для проростання спор грибів. Для профілактики її утворення необхідне додаткове утеплюючи укриття маси поверх поліетиленової плівки. При використанні силосу в умовах господарства необхідно проводити ліквідацію верхніх, вражених цвілевими грибами шарів силосу. Для цього можна застосувати спеціально обладнані технічні засоби. Навішені на колісні трактори бульдозерні приставки, подібно до стогометів. Такі машини видаляють частини силосу, що вражені пліснявою. Після цього переміщення силосу до кормороздавачів грейферними чи спеціальними навантажувальними засобами забезпечує згодовування тваринам високоякісного корму. Результати досліджень забезпечення механічного видалення вражених плісневими грибами кормів сприяє отриманню молока високих ґатунків. Висновки Для профілактики трансформації антибіотичних речовин із силосу, що можуть бути синтезовані цільовими грибами необхідно перед використанням видаляти верхні частини. Використовувати в годівлі худоби лише якісний силос. При незначних об’ємах використання не допускати псування в місцях забору силосу забезпечуючи анаеробні умови зберігання. Список використаних джерел 1. Мельник О. В. Моніторингові дослідження кормів на наявність грибів роду aspergilus / Вісник Полтавської державної аграрної академії № 3 2011. С. 174-177.
Keywords
антибіотики, мікотоксини, плісневі гриби силос кукурудзи
Citation