Publication:
Реакції різних сортів пшениці озимої на умови вирощування

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Зерновиробництво є стратегічною галуззю економіки України. Воно визначає обсяги пропозицій й вартість за основними видами продовольства для народонаселення, формує значну частку доходів сільгоспвиробників та валютні доходи держави за рахунок експорту навіть під час війни, стан і тенденції розвитку сільських територій, є підґрунтям та джерелом постійного розвитку більшості сфер АПК. А зерно і продукти його переробки становлять основу продовольчої безпеки країни в цілому. У структурі виробництва продовольчого зерна найважливіше місце належить пшениці озимій. Вона є візитною карточкою українського поля. Незважаючи на те, що пшениця давня культура, науковці аграрії щорічно продовжують підшукувати відповіді на питання щодо пошуку ефективної системи удобрення пшениці і отримання високого врожаю. Вирощування озимої пшениці з використанням інноваційних технологій потребує застосування екологічно-небезпечних мінеральних добрив та пестицидів, які забруднюють рослинну продукцію, ґрунти, водойми і в цілому мають негативний вплив на здоров'я людини [1].
Description
Бараболя О. В., Федченко Р. Є. Реакції різних сортів пшениці озимої на умови вирощування. Інноваційні технології в рослинництві – запорука сталого розвитку сільського господарства : матеріали II всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (м. Полтава 26 вересня 2023 р.). Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН України, 2023. С. 51-53.
Keywords
Пшениця озима, вирощування, умови вирощування, сорти пшениці
Citation