Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 737
 • Publication
  Контроль якості і безпека продуктів харчування в ЄС. Міжнародне законодавство в галузі харчового ланцюжка і потенціал України відповідності стандартам
  (2009) Маренич, Микола Миколайович; Аранчій, С. В.; Марюха, Н. С.
  Можна назвати історичним феноменом те, що якість, як категорія, є національною ідеєю всіх розвинутих країн світу. Стосується це будь-якої продукції, послуг, соціального забезпечення, всіх сфер діяльності людини в цілому. Саме високі вимоги до якості продукту і дотримання цих вимог забезпечує домінування продукції розвинутих країн на світовому ринку, забезпечує їхню безпеку, конкурентоздатність і дозволяє відігравати провідну роль у світовому розподілі праці.
 • Publication
  Moisture supply and weed infestation of spring barley crops (Hordeum vulgare L.) depending on the basic tillage system
  (2023) Hanhur, V. V.; Hanhur, M. V.; Гангур, Володимир Васильович; Гангур, Микола Володимирович
  Spring barley (Hordeum vulgare L.) is one of the most common crops in the world of agriculture. Field research was conducted at the Poltava State Agricultural Experimental Station. M. I. Vavilov during 2021–2022. The research results show that the smallest number of weeds in crop crops (32.8 pcs./m2) was counted during tillage using Mini-till technology. When tillage, according to classical technology, there was an increase in the number of weeds by 2.4 pcs/m2 compared to the Mini-till system. The maximum abundance of weeds was observed on the No-till variant, which is 5.1 pcs/m2 more compared to Mini-till tillage. A similar level of weed infestation of crops was observed with shallow tillage (37.4 pcs./ m2).
 • Publication
  Influence of foliar top-dressing on the yield of soybean varieties
  (2022) Міленко, Ольга Григорівна; Шевніков, Микола Янаєвич; Соломон, Ю. В.; Рибальченко, Анна Михайлівна; Шокало, Наталія Сергіївна
  The use of complex microfertilisers on a chelated basis in agricultural technologies of the main crops is limited due to the lack of clear recommendations on the norm, methods, and timing of their use in particular production conditions and the levels of expected yield increase. Based on the rather specific mechanism of action of drugs, these recommendations are adjusted by investigating the level of reaction of plants and crops in particular zonal and weather conditions. The purpose of this study was to establish the reaction of soybean varieties to foliar top-dressing with complex Vuksal Microplant microfertiliser. Scientific research was conducted according to the field method during 2019-2021. According to the scheme of the experiment, the following varieties were investigated: Krynytsia, ES Hladiator, Melodiia, Korona, Feieriia, Etiud, Sava, Orfei, Everest, which are classified as early-maturing. The crop was fertilised according to the following variants: N 15 P 30 K 40 ; N 15 P 30 K 40 +1 Vuksal Microplant top-dressing and N 15 P 30 K 40 +2 Vuksal Microplant top-dressing. According to the tasks of experimental studies, the field germination rate of seeds was identified by calculating the density of plants in the phase of full germination for all repetitions of the experiment; phenological observations were made in variants of the experiment using the method of variety testing of agricultural crops; the leaf surface area was determined according to the clear-cutting method and the yield was established according to the weight method using direct combining of each site. Statistical processing of experimental data was performed using the Microsoft Excel and Statistica 10.0 application software package. A variant of the fertiliser system was established, which provides a substantial impact on soybean yield and a variety that formed stable productivity over years with changing weather conditions. Based on the results of the study, it is recommended to grow the Etiud soybean variety in production crops with culture fertilisation according to the system of applying macroelements at the rate of N 15 P 30 K 40 and performing two top-dressings with the Vuksal Microplant complex fertiliser on a chelate basis at the rate of 2 l/ha. The first spraying should be carried out in the phase of 2 ternate leaves (BBCH 13-14), and the second in the phase of bean formation (BBCH 70-71).
 • Publication
  Урожайність пшениці озимої залежно від агроекологічних факторів
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Бараболя, Ольга Валеріївна; Шмалій, Сергій Ігорович
  Пшениця озима яку вирощують на території центрального Лісостепу України являється основною та найбільш урожайною зерновою культурою. Але залежно від багатьох агроекологічних факторів, які як відомо можуть негативно впливати на саму продуктивність та якість даної зернової культури ми повинні бути готовими до покращення технологій її вирощування.
 • Publication
  Горох в зерновому балансі господарства
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Бараболя, Ольга Валеріївна; Щепак, Владислав Вячеславович
  В нашій країні горох вважається найбільш поширеною і урожайною зернобобовою культурою після сої та являється джерелом рослинного білка, та є одним з самих кращих попередників для озимих пшениць ярих пшениць та інших зернових культур. Порівняно за короткий вегетаційний період та відповідно накопичення азоту в ґрунті, за певний рахунок засвоєння азоту з повітря бульбочковими бактеріями, всі науковці визначають горох як досить добрий попередник для озимих культур [1].
 • Publication
  Використання конопляного борошна в хлібопеченні
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Бараболя, Ольга Валеріївна
  Для здоров’я сучасної людини одним із вагомих факторів є раціональне та правильне харчування. Результатом сьогоденного розвитку технологій виробництва рафінованих продуктів харчування - це дефіцит потрібних компонентів продуктів споживання, що зазвичай призводить до зниження імунітету організму людини. Тому раціональне та ефективне рішення цієї проблеми харчування є збагачення головних харчових продуктів повсякденного раціону доволі таки дефіцитними нутрієнтами: вітамінами, мінеральними речовинами, ненасиченими жирними кислотами, білками, збалансованими за амінокислотним складом тощо [1].
 • Publication
  Характеристика вегетаційного періода кормових бобів
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Петриченко, Г. І.
  Наші трирічні дослідження показали, що настання основних фаз розвитку і тривалість вегетації рослин кормових бобів в більшій мірі залежать від сформованих метеорологічних умов, ніж від антропогенних факторів. Ріст і розвиток рослин є дуже складними процесами, які в більшій мірі відображають стан рослини. Тому спостереження за даними показниками дозволяє виявити дію досліджуваних добрив для більш результативного подальшого використання культури в певних грунтових і кліматичних умовах [1].
 • Publication
  Вплив біопрепаратів на показники структури ярого ріпаку
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Шевченко, О. С.
  У збільшенні виробництва рослинного жиру і кормового білка важливе значення має ярий ріпак. У процесі переробки насіння ріпаку безерукових і низькоглюкозинолатних сортів, можна отримати високоякісне рослинне масло, маргарин, майонез та інші продукти харчування.
 • Publication
  Формування врожаю сортів сочевиці залежно від норм висіву
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Овсій, О. Б.
  Структурні показники врожаю дають можливість обґрунтувати механізм формування продуктивності культури. В сочевиці основними структурними показниками є кількість бобів, зерен і пагонів, маса 1000 зерен, вага рослин [1].Умови зовнішнього середовища та досліджувані технологічні прийоми вирощування сочевиці суттєво вплинули на генеративні складові структури врожаю культури. Одним з цих показників є кількість бобів на рослині [2].
 • Publication
  Вплив елементів технології на якісні показники пшениці
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Данілевський, А. В.
  Зерно – цінний продукт. В загальних затратах на виробництво борошна зерна складає 90–95 %. Тому важливо використовувати його з найбільшою ефективністю, тобто забезпечити максимальний вихід готової продукції з найвищими показниками якості [1]. Вирішення цього важливого ззавдання можливе на основі керування якістю зерна в процесі його переробки.
 • Publication
  Вплив строків сівби на ріст та розвиток сортів сої
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Гриценко, Д. Д.
  Висота рослин різних сортів сої завжди вважалась одним із головних показників продуктивності цієї культури. Тому вчені експериментально довели, що деякі низькорослі, тобто детермінантні (з обмеженим ростом), генотипи сої, маючи обмежений ріст рослин, можуть мати короткі періоди цвітіння. І в разі виникнення стресових погодних умов у цей період, рослини культури можуть втратити деяку частину врожаю зерна. Спостерігається осипання репродуктивних органів сої, причому рослини повністю втрачають можливість їх повторного формування на більш пізніх етапах свого розвитку [1]. З іншого боку, надмірна висота рослин сприяє їх виляганню, і, як результат, - може спричинити збільшення втрат врожаю сортів сої.
 • Publication
  Формування врожайності вівса голозерного
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Лимоня, Р. С.
  Овес - одна з найбільш поширених і важливих зернових культур в світовому сільськогосподарському виробництві. Він займає четверте місце в світовій продукції зернових [1]. Переваги його серед інших зернових культур - менша вимогливість до ґрунту, здатність інтенсивно використовувати важко розчинні сполуки і пізно випадаючі опади.
 • Publication
  Вплив елементів технології на розвиток рослин сорго
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Литвинченко, Я. О.
  Повнота сходів – показник, величина якого повністю залежить від вологозабезпечення і від температури посівного шару грунту. Ці фактори визначають тривалість періоду сівба - сходи, затягування якого не сприяє подальшому гарному росту і розвитку рослин сорго [1]. Дослідженнями виявлено, що як густота стояння, так повнота сходів істотно змінювалася по роках.
 • Publication
  Вплив сорту та попередника на формування врожайності та якості зерна пшениці твердої озимої
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шакалій, Світлана Миколаївна; Коваль, О. В.
  В сучасних умовах у всьому світі спостерігається дефіцит зерна пшениці, причому як озимої, так і ярої. Тому перед населенням населенням планети знову виникла гостра потреба продовольчої кризи. За рік виробництво зернових культур (зерна пшениці), в середньому, складає приблизно 840 млн. т [1, 2].
 • Publication
  Вплив технології передпосівного обробітку грунту на рясність бур’янів у посівах со
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Гангур, Володимир Васильович; Рудь, В. С.
  Соя (Glycine hispida (Moench) Max), відноситься до високобілкових культур, зерно якої відіграє провідну роль у подоланні дефіциту рослинного білку в харчуванні людей та за виготовлення концентрованих кормів для годівлі сільськогосподарських тварин [1, 3, 11]. На думку науковців, соя володіє значним рівнем біологічної продуктивності, однак його ще потрібно реалізувати в умовах виробництва [4, 10]. Одним із чинників, що обмежують рівень врожайності насіння сої є проблема забур’яненості посівів, перепоною до вирішення якої є характерні для бур’янів біологічні особливості, зокрема висока плодючість, тривалий період життєздатності та інші.
 • Publication
  Вплив норм висіву та інокулювання насіння на урожайність гороху в умовах Лівобережного Лісостепу
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Гангур, Володимир Васильович; Нечта, С. В.
  Основним продуцентом рослинного білку, який добре збалансований за амінокислотами, є зернобобові культури. Для сільськогосподарського виробництва значне наукове і практичне зацікавлення представляє горох посівний (Pisum sativum L.) [7, 8]. Слід відзначити, що недостатнє забезпечення технологій вирощування цих культур необхідними ресурсами та технічними засобами, є обмежуючим чинником максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності культур і сортів [4–6].
 • Publication
  Формування продуктивності гібридів соняшнику за різної густоти стеблостою
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Гангур, Володимир Васильович; Мотрич, Р. Ю.
  Серед чинників, які істотно впливають на формування урожайності головної олійної культури регіону – соняшнику, є оптимальна щільність стеблостою на одиниці площі, яка повинна коригуватися відповідно до грунтових і кліматичних умов регіону вирощування [1–5]. Економічно та агрономічно обгрунтованою вважають таку густоту, за якої формуються не лише найбільш оптимальні умови для розвитку окремо взятої рослини, але і досягається одержання максимального врожаю культури з одиниці площі.
 • Publication
  Вплив різних доз мінеральних добрив на польову схожість насіння чини посівної
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Гангур, Володимир Васильович; Єремко, Людмила Сергіївна; Ткаченко, С. К.; Мостовий, Є. Г.
  Серед однорічних зернобобових культур однією із перспективних і цінних у кормовому та харчовому спрямуванні є чина посівна (Lathyrus sativus L.). Її зерно багате на білок (18–34 %), у складі якого 14 % становлять альбуміни, 66 % – глобуліни, 15 % – глутеліни, 5 % – проламіни, а також в ньому міститься 0,9 % жиру, який представлений переважно полінинесаченими жирними кислотами. Окрім цього, до складу зерна чини входять 5,4 % клітковини, 48,3 % безазотистих екстрактивних речовин, 2,8 % золи та 16 % води. Перетравність протеїну та безазотистих екстрактивних речовин достатньо висока і вона знаходиться на рівні, відповідно 83,0 % і 87,4 % [5, 6].
 • Item
  Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023)
  У збірнику тез висвітлено результати досліджень, які присвячені сучасним аспектам із розв’язання проблемних питань в аграрній науці, зокрема біологізації рослинництва, інноваційним заходам у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Видання адресоване науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, фахівцям агрономічної служби агроформувань різного виробничого напрямку
 • Publication
  Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гібридів кукурудзи в умовах Лівобережного Лісостепу
  (2023) Гангур, Володимир Васильович; Маренич, Микола Миколайович; Єремко, Людмила Сергіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Пузир, Д. О.; Кирлиця, А. О.
  Кукурудза (Zea mays L.) завдяки важливим господарсько-цінним властивостям має різнобічне використання, зокрема як продовольча і зернофуражна, так і технічна культура (сировина для виробництва біоетанолу та біогазу). Дослідження, які проведено на дослідному полі Полтавської ДСГДС імені М. І. Вавилова впродовж 2022–2023 рр., свідчать, що у ранньостиглого гібрида Квітневий 187 МВ найнижча передзбиральна вологість зерна була за умови проведення поверхневого обробітку ґрунту на глибину 8–10 см (16,8 %). За умови вирощування гібрида на фоні плоскорізного обробітку та оранки на глибину 25–27 см вологість зерна зросла, відповідно на 0,4 і 1,7 % (абсолютних). Зерно середньораннього гібрида Оржиця 237 МВ краще віддавало вологу на фоні оранки на глибину 25–27 см, а на варіантах безполицевого обробітку ґрунту спостерігали збільшення її вмісту на 0,8–1,2 % (абсолютних). Таку ж тенденцію виявлено і в середньостиглого гібрида Бистриця 400 МВ. За результатами досліджень виявлено, що ранньостиглий гібрид Квітневий 187 МВ та середньоранній Оржиця 237 МВ формували найвищу і практично однакову урожайність (відповідно 7,59 і 7,45 т/га) у разі проведення оранки та плоскорізного обробітку на глибину 25–27 см. Істотне зниження урожайності цих гібридів кукурудзи спостерігали за умови поверхневого обробітку на 8–10 см. Різниця в урожайності порівняно з кращими варіантами обробітку ґрунту становила, відповідно 0,26–0,40 і 0,21–0,23 т/га. Середньостиглий гібрид Бистриця 400 МВ максимальну урожайність (7,91 т/га) формував за умови проведення полицевого обробітку на глибину 25–27 см. У разі заміни оранки на розпушування ґрунту знаряддями плоскорізного типу на аналогічну глибину або проведення поверхневого обробітку на глибину 8–10 см відзначено істотне зниження урожайності зерна, відповідно на 0,64 і 0,95 т/га або 8,1 і 12,0 %.