Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 745
 • Item
  ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  (Матеріали студентської наукової конференції Полтавського державного аграрного університету, 15-16 травня 2023 року.ої конференції професорсько-викладацького складу Полтавського державного аграрного університету за результатами науково-дослідної роботи 2021-2022 років, 2023-06) Шакалій Світлана; Черевко Вікторія
  Раціональне природокористування – це підхід, який ставить економічний, соціальний та екологічний розвиток на рівні. У випадку сільського господарства зелені технології мають вирішальне значення для досягнення сталого розвитку.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ СОРТІВ ГОРОХУ
  (Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Полтавського державного аграрного університету за результатами науково-дослідної роботи 2021-2022 років, 2023-06) Шакалій Світлана
  В умовах диспаритету цін на мінеральні добрива і продукцію рослинництва значення зернобобових культур істотно підвищується. Їх роль в сучасному землеробстві важко переоцінити. Як азотофіксуючі культури вони збагачують грунт симбіотичних, практично безкоштовним азотом, що дозволяє істотно скоротити витрати на азотні мінеральні добрива. Аналіз структури врожаю – важливий метод оцінки розвитку культурних рослин. До основних елементів структури врожайності гороху відносяться кількість збережених до жнив рослин, число бобів на рослині, кількість насінин в бобі і маса 1000 насінин.
 • Item
  ВИРОБНИЦТВО КРУПИ З ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ: ЗА І ПРОТИ
  (ПДАУ, кафедра селекції, насінництва і генетики, 2023-06) Шакалій Світлана; Ящик Олег
  Великі зміни, що відбуваються у розвитку економіки світу тісно пов’язуються з швидким зростанням потреби в багатьох країнах та містах світу на високу якісну органічну продукцію органічного виробництва, яке при порівнянні з традиційним виробництвом має деякі економічні, екологічні та соціальні переваги, також слугує основою для повноцінного харчування людей та дітей, що попередить будь-які ризики для їхнього та нашого здоров’я, а також допомагає зберіганню довкілля. Вирощування сільськогосподарських культур для виробництва круп в Україні з кожним роком зростає. Під час війни та проблемами, що виникають з експортом зерна, ми більше звертаємо уваги до переробки.
 • Item
  НЕВІДОМА ПШЕНИЦЯ - КРУПА ФРІКЕ ТА БУЛГУР
  (ПДАУ, кафедра селекції, насінництва і генетики, 2023-06) Шакалій Світлана; Тутка Тетяна
  Останнім часом на споживчому ринку дедалі частіше можна побачити спельту, борошно та крупи із твердих сортів: семолу, булгур, кус-кус тощо. Булгур – найулюбленіший і один із найдавніших вироблених із пшениці харчових продуктів, який уже 4000 років тому готували вавилоняни, хетти і євреї до того, як людина почала випікати хліб. Внаслідок збереженості, гарної сипучості, поживної цінності та легкості приготування булгур знайшов особливий інтерес у багатьох частинах Землі. Порівняно з іншими продуктами з пшениці булгур належить до продуктів, що повністю відповідають фізіологічним нормам харчування. Залежно від способу приготування або мети застосування використовуються різні сорти булгура або різні розміри фракції. Зовні крупа нагадує кукурудзяну, в України аналогом булгура можна назвати ячну крупу.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ АНТИБУР'ЯН ТА ТІВІТУС НА КАРТОПЛІ
  (ПДАУ, кафедра селекції, насінництва і генетики, 2023-06) Шакалій Світлана; Карнаух Вячеслав
  Забур’яненість посадок картоплі – одна з основних причин недобору врожаю. Бур’яни значно знижують урожайність культури, і в окремі роки на дуже забур’янених посадках недобір урожаю бульб може становити від 30 до 50 %. Для захисту картоплі від бур’янів застосовують як механічні заходи, так і хімічні, що передбачають застосування гербіцидів. Механічні способи обробітку найбільш ефективні на початковій стадії росту бур’янів, коли своєчасним виконанням робіт можна знищити до 85-90 % бур’янів.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ І ПРОБЛЕМАТИКА У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
  (ПДАУ, кафедра селекції, насінництва і генетики, 2023-06) Шакалій Світлана; Храпач Анна
  Агропромисловий комплекс України – важливий сектор національної економiки. Він є одним із основних бюджетоутворюючих та експортоорієнтованих секторів національної економіки. Посткризове відновлення економіки України вимагає розвитку аграрного виробництва на інтенсивній основі, що дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку країни, а також реалізувати конкурентні переваги країни на світових ринках продовольства. Особливе мiсце у структурі агропромислового комплексу посідає рослинництво. Його функціональна діяльність спрямована на забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами, промисловості – сировиною, тваринництво – концентрованими кормами, зовнішньої торгiвлi –високолiквiдним товаром, тобто зерном і іншими продуктами виробництва галузі рослинництва.
 • Item
  НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОНОПЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (Cánnabis satíva)
  (ПДАУ, кафедра селекції, насінництва і генетики, 2023-06) Шакалій Світлана; Словцова Вікторія
  Конопля має багато використань в різних галузях. Довгі волокна також використовуються для виготовлення мотузки, шпагату, брезенту та кабельного наповнювача. Це волокно має високу ринкову ціну, але короткі волокна також використовуються. Компанія “Velam” виробляє ортопедичні матраци з конопель і додає інші компоненти, наприклад, морську траву.
 • Item
  ВИРОЩУВАННЯ НІШЕВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  (VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта», 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Шевченко Д. Є.
  Озимі пшениця та ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак, і з певною натяжкою соя — ось ті культури, котрі найчастіше можна побачити на полях України. Епізодично аграрії вирощують горох, вкрай знизилися посіви цукрових буряків і лише подекуди можна побачити гречку разом із куцими вкрапленнями вівса та жита. Із такою сівозміною можна було б ще миритися, однак агрокліматичні та економічні чинники накладають на неї додаткові обмеження. Сівозміна на кшталт озимі зернові-соняшник у степовій зоні та кукурудза-пшениця-соняшник-ріпак у лісостеповій, не кажучи вже про кукурудзу чи соняшник, з кожним роком підвищують очевидні ризики.
 • Item
  АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ
  (VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта», 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Стогній О. В.
  Останнім часом увага українських учених концентрується на екологізації сільськогосподарського виробництва, тобто зменшенні відсотка застосування пестицидів та мінеральних добрив, більш економічному використанні сільськогосподарської техніки. До екологічно безпечних засобів технології вирощування ярих колосових належить використання біологічних регуляторів росту, які застосовуються як під час обробки насіння, так і під час догляду за посівами.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ БІОМАСИ СОНЯШНИКА ПІД ВПЛИВОМ БІОПРЕПАРАТІВ
  (VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта», 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Ситник В. Р.
  Наукові дослідження та практичний досвід однозначно доводять, що соняшник дуже чуйний до застосування добрив. Як основне добрива під соняшник рекомендуються органічні та мінеральні добрива. У разі посушливого літа та особливого значення набуває як накопичення, так і ефективне використання вологи сільськогосподарськими культурами у процесі створення врожаю.
 • Item
  ПРОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ СОНЯШНИКА
  (ПДАУ, 2023-05) Шакалій Світлана
  Міжфазні періоди соняшника
 • Item
  ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КРУПИ ГОРОХУ КОЛЕНОГО НЕШЛІФОВАНОГО
  (ПДАУ, кафедра рослинництва, 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Білай Максим
  Зерно гороху складається на 90-94 % з сім'ядолей, проте при традиційній технології виробництва шліфованого гороху фактичний вихід круп не перевищує 82-83 % від маси очищеного зерна, з 7-8 % виходом дрібки та мучки. Отже, підвищення виходу круп є перспективним напрямком для розвитку технології переробки зерна гороху на харчові цілі.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БДЖОЛОЗАПИЛЕННЯ
  (ПДАУ, кафедра рослинництва, 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Дорошенко Є. С.
  Формування врожаю та його якості розглядається як процес, що відбувається на основі проходження рослиною фенологічних фаз та етапів росту і розвитку. Фази росту і розвитку та етапи органогенезу характеризуються різними вимогами до умов зовнішнього середовища. Давно відомо, що бджоли виконують стратегічно важливу і майже безцінну роботу, коли запилюють посіви в полі.
 • Item
  ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ КУКУРУДЗИ
  (VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта», 2023-05) Шакалій Світлана
  Вирощування гібридів кукурудзи та їх пластичність
 • Item
  ФУРАЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ
  (АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ, 2023-05) Шакалій С. М.
  Висвітлені основні результати встановлення оцінки цукристості і нектарності гібридів соняшнику звичайного (Heliánthus ánnuus L.) Дует, Ясон та Авалон в умовах Лівобережного Лісостепу України за запилення медоносними бджолами української степової породи (Apis mellifera sossimai Engel) типу Гадяцький, оригінатором якого є Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича». Досліджувані гібриди соняшнику включені до Державного реєстру сортів рослин і рекомендовані для вирощування в лісостеповій зоні України. Досліджувані бджолині сім’ї української степової породи типу Гадяцький за результатами оцінювання екстер’єру відповідали вимогам стандарту породи. Підбір їх для дослідження здійснювали методом аналогів, враховуючи рівність їх за силою, кількістю розплоду, запасів корму, походженням та вік маток. Догляд за бджолиними сім’ями проводили уніфіковано. Показано залежність нектаровиділення від погодних умов. Максимальні значення нектаровиділення досліджуваних гібридів соняшнику зафіксовані при температурі повітря в межах 28–30 °С та відносній вологості 67–70%. Показано, що за цих умов максимальний літ бджіл становив 182 шт. і спостерігався зранку до 12:00 год без пилкового обніжжя та 51 шт. з пилковим обніжжям (за тих самих умов). Зафіксовані такі значення нектарності гі бридів соняшнику: для гібриду Ясон значення нектарності становили 0,28–0,43 мг/добу; Авалон — 0,47–0,59 мг/добу; Дует — 0,40–0,47 мг/добу. Цукристість гібриду Ясон становила 45,9–50,5%; Авалон — 35,9–39,7; Дует — 50,1–54,5%. Показано, що відвідуваність бджолами-збиральницями посівів гібридів соняшнику залежить від їх цукристості: відвідуваність бджолами посівів гібридів Ясон і Дует була вищою, ніж Авалон, через більший вміст цукру в нектарі цих двох гібридів. Бджоли української степової породи типу Гадяцький віддають перевагу рослинам із більшою цукристістю. Подальші дослідження продуктивності сортів та гібридів соняшнику від бджоло запилення є необхідними для забезпечення отримання сільськогосподарської продукції належної якості.
 • Item
  Дослідження круп’яного виробництва в Україні
  (Шакалій С. М. Дослідження круп’яного виробництва в Україні, 2023-04) Шакалій Світлана Миколаївна
  Шакалій С. М. Дослідження круп’яного виробництва в Україні. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ. Матеріали Х міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. м. Полтава, 24 березня 2023 року. С. 219-221
 • Item
  ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ
  (ПДАУ, кафедра рослинництва, 2023-05) Шакалій Світлана Миколаївна; Мусієнко Н. О.
  Погодно-кліматичні фактори мають значний вплив на врожайність як зернових так і круп’яних культур. Крім того, температура і вологість також впливають на розвиток рослин. Кожна культура має оптимальну температуру і вологість, за яких вона росте найкраще. Якщо ці умови не відповідають потребам рослини, це може вплинути на її ріст та розвиток, що призведе до зниження врожайності.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ ГАРБУЗА ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО
  (2018) Бараболя О.В.; Калашник О.В.; Мороз С.Е.; Жемела Г.П.; Юдічева О.П.; Сергієнко О.В.
 • Item
  GROWTH RESPONSES OF WHEAT SEEDLINGS OF DIFFERENT VARIETIES TO HEAT-STRESS AND THEIR RELATION TO THE ANTIOXIDANT SYSTEM STATE AND OSMOLYTES ACCUMULATION
  (2023-04) Kolupaev, Yu. E.; Маkaova, B. E.; Yastreb, T. O.; Ryabchun, N. I.; Tyshchenko, V. M.; Barabolia, O. V.; Shkliarevskyi, M. A.
 • Item
  АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ГРЕЧКИ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇ
  (2023-04) Тригуб, Олег Володимирович; Ляшенко, Віктор Васильович; Куценко, Олександр Михайлович; Бараболя, Ольга Валеріївна; Короткова, Ірина Валентинівна; Ляшенко, Катерина Вікторівна