Publication:
Продуктивність посівів буряків цукрових у сівозмінах за умов нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Буряки цукрові ставлять високі вимоги до ґрунту. На формування врожаю використовують з грунту велику кількість води та елементів мінерального живлення, не терплять забур'яненості посівів, уражуються хворобами і пошкоджуються шкідниками. Цим визначаються жорсткі вимоги до бурякових сівозмін взагалі і до попередників культури зокрема [3–5]. В умовах нестійкого і недостатнього зволоження агротехнічна цінність попередників буряків цукрових визначається, насамперед, водним і поживним режимами, які складаються в ґрунті залежно від попередника [13,14].
Description
Гангур В. В., Філоненко С. В., Філоненко В. С., Лень О. І. Продуктивність посівів буряків цукрових у сівозмінах за умов нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу. Хімія, біотехнологія, екологія та освіта : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 17-18 травня 2023 року). Полтава, 2023. С. 310–312.
Keywords
Буряки цукрові, посіви буряків цукрових, сівозміна, нестійке зволоження, Лівобережий лісостеп
Citation