Регулювання врожайності кропиви дводомної (Urtica dioica L.) в онтогенезі

Abstract
Результати свiдчать, що в контрольному варiантi (без обробки) врожайнiсть зелено! маси становила 1,143 т/га, а вихiд сировини (лист) - 0,114 т/га. Пiсля обприскування сумiшшю препаратiв Гумат i Наномiкс врожайнiсть зеленоi маси становила 1,4 т/га, а вихiд сировини (лист) - 0,14 т/га. Таким чином, niсля застосування позакореневого пiдживленш врожайнiсть зелено У маси зросла на 0,25 7 т/га, а вихiд листа вiдповiдно збiльшився на 0,026 т/га, або на 22,5 %.
Description
Грінченко Д.Г., Поспєлов С.В., Шибко О.М. Регулювання врожайності кропиви дводомної (Urtica dioica L.) в онтогенезі // Мат-ли ІІІ Всеукр. науково-практич. конфер. «Хімія природних сполук», 30-31 жовтня 2012 року.– Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С.180.
Keywords
кропива дводомна, лікарські рослини, стимулятори росту
Citation