УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУРИ БАТАТУ (IPOMOEA BATATAS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Abstract
Description
Юрченко С.О., Баган А.В. УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУРИ БАТАТУ (IPOMOEA BATATAS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки (20 травня 2022 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2022. С. 124-125
Keywords
Citation