Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 512
 • Item
  Принципи академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету
  (2024) Криворучко, Людмила Михайлівна; Рибальченко, Анна Михайлівна
  Під висловом «академічна доброчесність» прийнято розуміти сукупність духовних цінностей, таких як справедливість, чесність, повага та відповідальність, довіра, а також певних умов, які мають дотримуватись усіма учасниками науково-освітнього процесу.
 • Item
  Овочеві культури, придатні для поширення в Україні
  (2024-03) Сиплива, Н. О.; Кулик, Максим Іванович; Рожко, Ілона Іванівна; Гайдай, А. О.
  На сьогодні забезпечення населення України якісними продуктами харчування є важливим питанням, що потребує вирішення. Будь-яка агротехнологія вирощування овочевої культури використовує в своїй основі певний сорт або гібрид. Цей сортимент в овочівництві дуже різноманітний, Тому, що б вірно підібрати сорт до вирощування й задовільнити вимоги виробництва ми провели аналітичні дослідження.
 • Item
  Особливості вирощування гібридів кукурудзи залежно від агроекологічних умов
  (2024-02) Баган, Алла Василівна; Улізько, В. М.
  Кукурудза має різні напрями використання у галузі рослинництва. Вона використовується у харчовій промисловості, є високонцентрованим кормом для тваринництва і птахівництва, для виготовлення біопалива, а також на зелене добриво тощо.
 • Item
  Вплив агроекологічних чинників на якість зерна пшениці озимої
  (2024-02) Баган, Алла Василівна; Гурба, В. С.
  Пшениця озима є основної продовольчою культурою не тільки у нашій країні, а у всьому світі, тому має постійний попит серед сільськогосподарських виробників. За місцем розташування Україна являється не лише головним виробником зерна пшениці, а й належить до провідних експортерів Європи, а також і світу.
 • Item
  Селекція на адаптивність сучасних сортів сої до посухи
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-09) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович
  Лівобережний Лісостеп України відноситься до «соєвого поясу», де існують сприятливі умови для вирощування сої. Але, за останні роки, посушливі умови вегетаційного періоду сої почали відмічати майже кожен рік. За 125 річний період показник середньорічних температур підвищився на 1,3 °С. У 2007 і 2009 роках цей показник був максимальний – 9,8 °С. Сьогодні, він зріс майже до 10,5 °С. Так, у 2019 р. цей показник був 10,3 °С, у 2020 р. – 10,6 °С, Сума ефективних температур (СЕТ > 10 °С) збільшилася з 1400 °С до 1586–1737 °С (2010 рік). В останні роки, від посухи потерпають ті що дозріли та розтріскались.
 • Item
  Підбір високоврожайних сортів ячменю ярого за оптимальної норми висіву насіння
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-09) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович; Глаголев, К. Р.; Ромадан, Д. Ю.
  Сорти ячменю ярого, які краще адаптовані до певних умов вирощування (посухостійкі), мають особливі господарсько-цінні ознаки та формують відповідний високий врожай [1]. Недостатнє зволоження в умовах Полтавської області (Лісостеп України) значно впливає на показники та властивості сорту. В цих умовах, підбір оптимальної та ефективної норми висіву зерна також впливає на кінцевий результат. Ефективність підбору ефективної норми висіву залежить від кліматичних і ґрунтових умов, рівня культури землеробства, способів сівби, якості насіння, особливостей сорту та інших факторів.
 • Item
  Бавовникова совка (Helicoverpa аrmigera Hbn.): особливості розвитку, поширення та шкідливість
  (2023) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович; Кулик, Максим Іванович
  У статті представлено особливості розвитку, поширення та шкідливості бавовникової совки –Helicoverpa аrmigera(Hübner, 1808) у сучасних посівах гібридів кукурудзи (Zea mays). Шкідник набув поширення в усьому світі та Україні. Надано опис зовнішнього вигляду комахи (морфологічні ознаки), розвиток (біологічні особливості), спосіб життя, поширення та межі пошкодження. За масового розмно-ження цього шкідника – значних збитків завдається посівам бавовнику, кукурудзи, сорго, сої, нуту, конопель, томатів та інших рослин. Метою наших досліджень було визначення особливості біології, поширення й шкідливості бавовникової совки в сучасних умовах зміни клімату. Значна увага приділяється огляду літературних джерел з цього напряму досліджень. Зміна кліматичних умов призводить до міграцій бавовняної совки і заселення нею посівів кукурудзи. Зазначено, що спалахи чисельності шкідника безпосередньо пов’язані з комплексом факторів: погодні умови року, зміни деяких елементів сучасних тех-нологій вирощування кукурудзи, поширення поверхневої та нульової обробітки ґрунту, які сприяють змінам чисельності шкідника в популяції та змінам у їх циклічності. Циклічна дія природних чинників й сонячна активність мають вплив на розмноження шкідників і частково визначає економічні наслідки від них. Зросла кількість посушливих років – 2012–2013, 2015, 2017, 2020–2022 роки. В статті висвітлено стан заселення посівів шкідником (Полтавська область): 90–100% заселення площ кукурудзи у Гребінківському, Зінківському, Шишацькому районах та 43–50 % – у Семенівському, Гадяцькому; пошкодження рослин складало 2–10% та 1–3 %, відповідно.
 • Item
  Measuring and alleviating drought stress in pea and lentil
  (2023) Prysiazhniuk, O. I.; Maliarenko, О.; Biliavska, L. H.; Voitovska, V.; Kononenko, L.; Klymovych, N.; Poltoretska, N.; Strilets, O.; Voievoda, L.; Білявська, Людмила Григорівна
  Water deficit in the soil can cause drought stress in plants and drastically affect plant growth and crop yield. Therefore, early detection of drought stress in plants followed by the timely application of agronomic measures to alleviate plant conditions is crucial. This research aimed to study the agronomic practices that could reduce the sensitivity of pea and lentil to drought stress. The practices included (i) soil amendment with moisture retainer (hydrogel), (ii) seed treatment with a growth regulator to promote root formation, (iii) application of a biological formulation to boost soil mycorrhizal biota, and (iv) foliar application of micro fertilisers. The research was carried out in Ukraine in 2015−2020. Drought stress in plants was detected by measuring chlorophyll fluorescence with a portable fluorometer Floratest and calculating the ratio of variable to maximum fluorescence Fv/Fm of the photosystem. The content of proline, high values of which in vegetative organs point out to stress in plants, was determined by colorimetric analysis using ninhydrin.
 • Item
  Традиційні методи селекції у поліпшенні сої для умов Лісостепу України
  (2023-03) Білявська, Людмила Григорівна
  Соя – унікальна білково-олійна культура. Характеризується високими адаптивними властивостями до умов вирощування, універсальністю використання та збалансованістю білка за амінокислотним складом і його функціональною активністю [1]. Досить помітне підвищення температури повітря і ґрунту, тривалі міждощові періоди в комплексі призводять до стресового стану рослин і зниження їх продуктивності. Зміна термічного і водного режиму потребують суттєвої перебудови структури рослин та створенню сучасних сортів сої нового типу [2].
 • Item
  Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері охорони прав на сорти рослин
  (2023-09) Білявська, Людмила Григорівна; Лещук, Н. В.
  Європейська інтеграція – ключовий пріоритет зовнішньої політики України, який передбачає проведення системних реформ в усіх сферах діяльності, відповідно до норм та стандартів Європейського Союзу (ЄС). Кінцевою метою європейської інтеграції є набуття Україною членства в ЄС. Формальна співпраця між Україною та CPVO (Community Plant Variety Offi ce) розпочалася у 2005 році, коли представники Служби з офіційним візитом відвідали Міністерство сільського господарства та Український інститут експертизи сортів рослин. Під час цього візиту, 25 квітня 2005 року, в Києві було підписано Меморандум про взаємовідносини між CPVO та Державною службою з охорони прав на сорти рослин.
 • Item
  Селекція овочевого напряму використання
  (2023-04) Гарбузов, Ю. Є.; Білявська, Людмила Григорівна
  Розробка продуктів харчування за допомогою сучасних програм селекції рослин є важливим засобом поліпшення здоров'ялюдства. Соя (Glycine max. (L.) Merr) - багатогранна та стратегічна культура. Едамаме або овочева соя - досить популярний продукт харчування у країнах Азії.
 • Item
  Господарсько-цінні ознаки і кореляційні зв'язки між ними у гібридних популяціях сої
  (2023-03) Білявська, Людмила Григорівна
  Для поєднання в одному генотипі комплексу господарсько-цінних ознак застосовували гібридизацію та виявляли генетичну детермінацію селекційно-важливих ознак і встановлювали їх генотипову структуру мінливості. Схрещували сорти сої Агат, Романтика, Краса Поділля, Альтаїр, Мяо-ян-доу з тестерами Аметист і Алмаз. Визначали господарсько-цінні ознаки та кореляційні зв'язки між ними у потомствах гібридних популяцій. Визначена кореляційна залежність, їх сила і направленість між ознаками, які істотно впливають на продуктивність рослини
 • Item
  Напрями та пріоритети у кліматично орієнтованих сортових технологіях вирощування сої
  (2023) Білявська, Людмила Григорівна
  Сучасні селекційні дослідження спрямовані на поглиблення знань про успадкування кількісних і якісних ознак, стійкість до стресових чинників довкілля і використання цих знань з метою створення вихідного матеріалу для вивчення високопродуктивних сортів рослин, адаптованих до певних умов вирощування.
 • Item
  Ринок кукурудзи в Україні: аналітичні та фінансові аспекти
  (2023) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович; Ванжула, Дмитро Валентинович
  Стан, динаміка та тенденції розвитку ринку кукурудзи в умовах зміни клімату не стабільні. Кукурудза, як в Україні так й у світі витіснила з першого місця пшеницю та стала лідером зернового балансу. Зміцнення потенціалу виробництва кукурудзи на зерно безпосередньо сприяє зміцненню продовольчої безпеки України. Проаналізовано аспекти ринку зерна культури в Україні та у світі. Розглянуто аспекти сушіння зерна кукурудзи, її переробки на біоетанол та експорт культури у зернових коридорах.
 • Item
  Шкідливість соєвої акацієвої (бобової) вогнівки (Etiella zinckenella Tr.)
  (2023-10) Білявський, Юрій Вікторович; Білявська, Людмила Григорівна
  Соя — важлива технічна, кормова культура. Вона засвоює азот із повітря, залишає після себе 60–90 кг/га біологічно фіксованого азоту, очищає поле від бур’янів і є добрим попередником для наступних культур сівозміни. Проте значних збитків врожаю сої завдають шкідники та хвороби. Втрати врожаю зерна сої через шкідливі організми можуть сягати 30–40%, а у сприятливі для розвитку шкідників роки вони здатні знищити до 90% урожаю.
 • Item
  Виробництво добазового насіння сої
  (2023) Білявська, Людмила Григорівна
  Завданням насінництва сої є виробництво необхідних обсягів насіння, а також збереження та покращення його сортових і посівних якостей.Сучасна система насінництва – комплекс взаємопов’язаних організаційних, наукових і агротехнологічних заходів, спрямованих на виробництво, реалізацію та використання насіння сортів. Найголовніша умова вирощування високого врожаю сої, як і будь-якої іншої культури – високоякісне насіння. Тому, що потенційні можливості і властивості сортів реалізується тільки при висіванні насіння з високою посівною і, головне, сортовою якістю. Також важливо вирощувати сорти в тих умовах і природних зонах, до яких вони створені і пристосовані. Тож, виходячи з цього можна сказати, що всі досягнення селекції можна реалізувати завдяки правильно і по-сучасному організованому насінництву [1-3].
 • Item
  Прогноз фітосанітарного стану посівів сої у Полтавської області
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05) Білявський, Юрій Вікторович; Білявська, Людмила Григорівна
  В Україні, внаслідок ризького зменшення посівних площ під соєю (боєві дії) та негативного впливу на рослини шкідливих організмів, середній потенційний недобір її врожаю досягає приблизно 9% валового збору. Вченими пiдраховано, що на 1 км2площі шкідливих комах може бути бiльше, нiж людей на Планетi. Щороку ентомологи виявляють значну кількість нових видiв комах. Концепція переходу до принципу регуляції і управління чисельністю шкідливих організмів у створених агроекосистемах стає більш ніж актуальною.
 • Item
  Урожайність сої сорту Алмаз за різних умов вирощування та передпосівної інокуляції насіння біопрепаратами
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05) Білявська, Людмила Григорівна; Кулик, Максим Іванович; Білявський, Юрій Вікторович
  Підвищення врожайності насіння сої можливо досягти за рахунок застосування комплексу біологічних препаратів з урахуванням умов вирощування та сортових властивостей [1]. Доведено й теоретично обґрунтовано, що сумісні препарати на основі мікроорганізмів здатні забезпечити надходження біоазоту та біофосфору, стимуляцію росту й захист рослин від хвороб [2-3]. Мета – встановити вплив передпосівної обробки насіння азотфіксуючими штамами бактерій (B. japonicum М 8 та B. japonicum 634 б) на врожайність насіння сої сорту Алмаз.
 • Item
  Посівна якість насіння сої
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович; Брижак, Я. В.
  Соя (Glycine max (L.) Merrill) – досить цінна білково-олійна культура у світовому землеробстві. Вона є основною культурою для багатих білком харчових продуктів і кормів. Значний попит на ринку сої та особлива увага до культури сприяють її актуальності. Щоб зберегти позитивні тенденції та гарантувати ефективне виробництво культури повинні бути використані сучасні сорти та налагоджена система насінництва.
 • Item
  Інноваційна цифрова технологія та її використання у агрономії
  (2023-05) Білявська, Людмила Григорівна; Білявський, Юрій Вікторович; Тенах, О. М.
  Супутниковий моніторинг дає можливість контролювати фізіологічний стан рослин та їх біомасу. Існують декілька інноваційних розробок та програм (Climate FieldView™). Вони почали вже використовуватися в Україні. Ці програми обов’язково повинні бути сумісними з сучасними типами обладнання (сівалки, обприскувачі, комбайни AGCO, моніторами компанії Precision Planting LLC).