Державне регулювання ринку твердого біопалива як один із чинників збалансованого природокористування

Abstract
Розглянуто можливості використання біомаси у вигляді паливних ґранул як альтернативи тради- ційним енерґоносіям для забезпечення збалансованого природокористування. Проведено аналіз існуючих стандартів на виготовлення паливних ґранул у країнах Європи та США, а також основних вимог до цього виду твердого біопалива. Представлено відмінності між діючими й попередніми нормативами. Показано економічну доцільність та обґрунтовано необхідність введення державних стандартів якості для виробників біопалива в Україні, зокрема для паливних ґранул
Description
Чурілов Д. Г., Калініченко В. М., Калініченко А. В., Малинська Л. В. Державне регулювання ринку твердого біопалива як один із чинників збалансованого природокористування // Вісник ПДАА. Полтава : РВВ ПДАА. – 2012, №2. – С. 89 - 93.
Keywords
альтернативні джерела енерґії,, біопаливо, паливні ґранули, стандарти паливних ґранул EN plus
Citation