Студентоцентризм та його роль у підготовці майбутніх фахівців

Abstract
Description
Франк Т.В., Попов С.В. Студентоцентризм та його роль у підготовці майбутніх фахівців. Університетська освіта і наука: традиції та інновації UESTI – 2021: матер. Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, ХНТУСГ імені П. Василенка, 13-14 травня 2021 р. Харків, 2021. С. 217-218.
Keywords
студентоцентризм, освіта
Citation