ІНТЕНСИВНА ВІДГОДІВЛЯ ХУДОБИ З ИКОРИСТАННЯМ ЖОМУ

Abstract
Description
Викладено результати вивчення впливу повноцінності раціонів для великої рогатої худоби на відгодівлі з використанням жому і малясу, одержаних при переробці цукрових буряків, в якості основних джерел енергії. Досліджено зміну гематологічних показників в залежності від забезпечення протеїном і мінеральними речовинами. Доведено можливість збільшення терміну відгодівлі худоби.
Keywords
Citation