Відновлення родючості ґрунту в Україні після воєнних дій / Restoration of soil fertility in Ukraine after hostilities

Abstract
Description
Чайка Т. О., Короткова І. В. Відновлення родючості ґрунту в Україні після воєнних дій. Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем : колективна монографія ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. 308 с. С. 232–281.
Keywords
Citation