МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКОНАНННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ) З ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Abstract
Description
Методичні розробки для виконання контрольних робіт призначені для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератур, (переклад включно), перша - англійська) з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у перекладацькій діяльності». Навчальні завдання розроблені з метою формування у здобувачів вищої освіти іншомовної та інформаційної компетенцій, які сприятимуть їх ефективному становленню в подальшій професійній діяльності. Методичні розробки укладено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Інформаційні технології у перекладацькій діяльності».
Keywords
Інформаційні технології, переклад
Citation