Компетентнісний підхід в командотворенні менеджменту підприємства в контексті розвитку сучасного ринку праці

Abstract
Description
Плаксієнко В.Я., Зось-Кіор В.М., Гончаренко І.А. Компетентнісний підхід в командотворенні менеджменту підприємства в контексті розвитку сучасного ринку праці. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 4 (121). С 76-81.
Keywords
компетентнісний підхід, командотворення, менеджмент, підприємство, кадровий ме- неджмент, команда.
Citation