ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯРОГО ЯЧМЕНЮ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-06
Authors
Барат, Юрій Михайлович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії
Abstract
Розглянуто вплив норм висіву насіння на врожайність та якість зерна пивоварних сортів ярого ячменю. Встановлено норми висіву, за яких формується більша врожай­ ність і поліпшується якість зерна.
Description
Зменшення або збільшення норм висіву ячменю, порівняно з оптимальними, призводять до змен­ шення врожайності й по­ гіршення якості зерна. У надто густих посівах в умовах достатнього зво­ ложення рослини виляга­ ють і формують меншу урожайність щуплого і дрібного зерна. За нестачі вологи і загущення посіву ячмінь передчасно достигає, дає щупле зерно, а в посушливі роки такі посіви навіть ги­ нуть. Крім того, в міру загущення посівів змен­ шується вміст сирого білка. В таких посівах рос­ лини досить пошкоджуються грибковими хворо­ бами. Необгрунтоване зменшення норм висіве насіння призводить до зріджених посівів, які в значній мірі пошкоджуються шведською мухою і зменшують урожайність. Також на таких посі­ вах збільшується забур’яненість.
Keywords
ярий ячмінь, норма висіву насіння, якість зерна.
Citation