Агротехнологічні аспекти вирощування нової енергетичної культури – павловнії (Paulownia)

Abstract
Description
Дьомін Дмитро, Кулик Максим, Кулініч Андрій. Агротехнологічні аспекти вирощування нової енергетичної культури – павловнії (Paulownia). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 58. С466–469.
Keywords
біологічні особливості, технологія вирощування, урожайність, біомаса, павловнія
Citation