Występowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Patyka, V. P.
Gnatiuk, T.
Zhytkevych, N.
Kalinichenko, A. V.
Frączek, K.
Патика, Володимир Пилипович
Калініченко, Антоніна Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin
Abstract
The results of monitoring of soybean crops in Ukraine revealed the occurrence of numerous pathogens. Along with the typical and common bacterial diseases of soybean, the facultative plant pathogen Pantoea agglomerans is becoming more active. In some years the pathogen is widespread and damaging, whereas in the others its development was restrained. Monitorowanie występowania chorób bakteryjnych w uprawach soi na Ukrainie wykazało różnorodny skład gatunkowy czynników chorobotwórczych. Stwierdzono, że wraz z typowymi i powszechnymi chorobami bakteryjnymi soi aktywizuje się fakultatywny fitopatogen Pantoea agglomerans. W niektórych latach patogen występuje powszechnie i powoduje znaczące straty, w innych latach jego rozwój jest ograniczony.
Description
Keywords
Pantoea agglomerans, phytopathogen, monitoring, biological properties, fitopatogen, właściwości biologiczne
Citation