ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Abstract
Description
Романченко Ю. О., Зотєєв В. О., Копча В. М. Обліково-економічна сутність доходів установ державного сектору. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. С. 192 - 194.
Keywords
облік, доходи, оцінка, державний сектор
Citation