Продуктивність культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Лісостепу України

Abstract
Description
Поспєлов С. В., Левченко Л. М., Чайка Т. О., Перепелиця А. А., Шандиба В. О., Попова К. М. Продуктивність культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Лісостепу України. Вісник ПДАА. 2020. № 4. С. 69–79.
Keywords
sugar beet, winter wheat, barley, sainfoin, tillage, plowing, subsoil loosening, fertilizers, цукровий буряк, озима пшениця, ячмінь, еспарцет, обробіток ґрунту, оранка, пло- скорізне рихлення, добрива
Citation