РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТОВАРОЗНАВЦІВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Калашник, Олена Володимирівна
Мороз, Світлана Едуардівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Abstract
В умовах чітко окреслених євроінтеграційних пріоритетів України на фоні стрімкого зростання обсягів зовнішньої торгівлі та активної розбудови митної інфраструктури особливого значення набувають питання професійної підготовки фахівців для митної сфери. Професійна діяльність на ринку митних послуг – явище для України порівняно нове, хоча інститути митного представництва у тому чи іншому вигляді (митний брокер, митний агент) присутні в усіх економічно розвинених країнах світу. Отже, вивчення та впровадження кращого міжнародного досвіду у процес підготовки фахівців для митної галузі повною мірою відповідає вимогам часу.
Description
Keywords
професійна підготовка
Citation