Перевірка якості змішування та контамінації ветеринарних препаратів за допомогою мікротрейсерів

Abstract
Description
Сахно Т. В., Семенов А. О., Sakhno Y. E. Перевірка якості змішування та контамінації ветеринарних препаратів за допомогою мікротрейсерів. Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук. конф., 27-28 квітня 2023 р. / Держ. біотехнол. ун-т. Х., 2023. С. 74-76.
Keywords
Citation
Сахно Т.В., Семенов А.О., Sakhno Y.E. Перевірка якості змішування та контамінації ветеринарних препаратів за допомогою мікротрейсерів. Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар. наук. конф., 27-28 квітня 2023 р. / Держ. біотехнол. ун-т. – Х., 2023. С.74-76.