Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів

Abstract
Стаття присвячена вирішенню науково-технічної проблеми зменшення матеріальних і часових витрат під час реалізації експериментальних досліджень за рахунок розробки та впровадження методів синтезу оптимальних планів експериментів в умовах обме- жених матеріальних і часових ресурсів. Розроблена методологія включає в собі методи оптимізації за вартісними і часовими витратами планів експеримен- ту: оснований на використанні типових серійних по- слідовностей планів багатофакторного експеримен- ту, композиційний метод побудови планів, близьких до оптимальних, побудови каталогу типових планів, ітераційного планування експериментів, послідовного планування експериментів, ідентифікації динамічних об’єктів на основі ітераційного планування. Методо- логія пройшла апробацію під час дослідження низки технологічних процесів, приладів і систем.
Description
Костенко О. М. Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів . Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2015. № 3. С. 124-131.
Keywords
математичні моделі, обчислювальні методи, оптимізація, програмно- апаратні системи моделювання, методологія, вартісні та часові витрати, планування експериментів
Citation