Фахові видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 185
 • Item
  Техніко-технологічні рішення інтенсифікації перероблення конопляної сировини
  (2023) Шейченко, Віктор Олександрович; Коропченко, С. П.; Дудніков, Ігор Анатолійович; Скоряк, Юлія Борисівна; Сало, Я.
  Розроблено технологію перероблення конопляної соломи в однотипний луб із заданим вмістом костриці та довжиною. Встановлено, що збільшення інтенсивності дій робочих органів на оброблюваний луб зменшує вміст костриці як у крупностебловій так і у дрібностебловій фракціях стебел. Закостриченість лубу характеризувалася: для дрібностеблової фракції – 13,8, середньостеблової – 11,2, крупностеблової – 10,8%, відповідно. Використання другого та третього етапів перероблення забезпечує одержання лубу з закостриченістю 0,8, 1,7 і 1,9%, відповідно. Розроблено експериментальну універсальну лінію виробництва однотипного волокна із трести конопель, соломи конопель, трести льону-довгунця із стандартними показниками якості – рівнем закостриченності волокна та лубу конопель не більше 5%. Розроблено та виготовлено лінію перероблення луб’яних культур. До основних переваг лінії віднесено: можливість використання в невеликих господарствах, перероблення трести конопель різної якості та ступеня вилежуваності, простота конструкції, низькі показники металоємності та енергоспоживання, невеликі габарити, можливість переробляти сировину як з рулону, так і з тюка, одержання волокна або лубу з низьким відсотком закостриченості (не перевищує 5%, а за умов перероблення трести зимового приготування – до 1%), висока продуктивність (перероблення до 1тони трести за годину).
 • Item
  Основні напрямки розвитку технологій збирання конопель
  (2023) Шейченко, Віктор Олександрович; Коропченко, С. П.; Дудніков, Ігор Анатолійович; Шевчук, В. В.; Толстушко, М. М.; Скоряк, Юлія Борисівна; Шейченко, Д. В.
  Багаторічними дослідженнями і спостереженнями доведено перспективність застосування технологій збирання промислових конопель двобічного використання обгрунтованим комплексом машин в процесах як одержання насіння, так і сировини для виробництва волокна. Запропоновані нові технології збирання промислових конопель, поряд із добре відомими класичними, уможливлюють одержувати як насіння, так і сировину у вигляді соломи для виробництва довгого або однотипного лубу, тресту для виробництва довгого або однотипного волокна.
 • Item
  Determining the effect of the direction of installing the cutting edges of shredder roller blades on process parameters
  (2023) Sheichenko V. O. ; Bilovod, O. I.; Skoriak, Yu. B.; Шейченко, Віктор Олександрович; Біловод, Олександра Іванівна; Скоряк, Юлія Борисівна
  This paper reports a study aimed at increasing the intensity of grinding of the stems of coarse-stemmed crops by establishing the influence of the orientation of the cutting edge of the cutter-shredder knives on the quality of the technological grinding operations. Analytical dependences of the planar movement of the roller-shredder were establishedand it was determined that for rollers with knives, the cutting edge of which is directed in the direction opposite to the direction of rotation: – exceeding the value of the vertical components of the total forces of resistance of the knives, which made it possible to increase the values of forces, and, as a result, more intensive destruction of the layer of plant remains; – exceeding the values of the driving force of the knives based on the dependence of the driving force on structural and kinematic parameters (roller weight, drum radius, blade height, blade inclination angle, acceleration). Experimental studies have established an excess of up to 20 % of the quality indicators of milling sunflower and corn stems with roller knives, the cutting edge of which is directed in the direction opposite to the direction of rotation.
 • Item
  Автоматизована система дробоструминної обробки вільних поверхонь металевих виробів
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Горик, Олексій Володимирович; Брикун, Олександр Миколайович; Іванов, Олег Миколайович; Ковальчук, Станіслав Богданович; Муравльов, Володимир Вячеславович
  У машинобудуванні спостерігається стійка тенденція виготовлення металевих великогабаритних виробів із вуглецевих сталей із захисними корозійностійкими неметалевими покриттями поверхонь, контактуючих із агресивним середовищем, що дозволяє відмовитися від використання дорогих нікель-хром-молібденових сталей і спеціальних сплавів типу хастелой, реманіт та інші. При цьому процес дробоструминної підготовки робочих поверхонь, для нанесення на них таких покриттів, грає головну технологічну роль, оскільки забезпечує міцність зчеплення захисного покриття з металевою основою виробу. Пропонується роботизована система дробоструминної обробки вільних поверхонь виробів, яка складається з мобільного роботизованого модуля, прецизійно-електронного засобу сканування оброблювальної поверхні й центрального мікро- контрольного модуля керування комплексом. Подана удосконалена технологія дробоструминного очищення з повною ув’язкою технічних характеристик створеної автоматизованої системи і взаємо- узгоджених заданих і наслідкових параметрів дробоструміння. Система дозволяє проводити дистанційну обробку металевих поверхонь вільних об'ємно-просторових форм (корпуси ракет, фюзеляжі літальних апаратів, резервуари для зберігання токсичних рідин, корпуси торпед, корпуси хімічних, біологічних, харчових, медичних та інших ємнісних апаратів, корпуси кораблів і підводних човнів) з дотриманням високої продуктивності, якості обробки, мінімізації енергетичних і економічних показників та екологічної безпеки. Практична цінність розробки виявляється при виготовленні ємкісних виробів, що експлуатуються в особливих умовах і потребують надійного захисту від руйнівного агресивного впливу хімічно активних середовищ, високих тисків та температур. Запропоновані техніко-технологічні рішення можуть бути використані в оборонній та цивільно-промисловій галузях як високотехнологічна та економічно виправдана альтернатива іншим методам очистки і поширеній трудомісткій ручній праці з підготовки та корозійного захисту металевих поверхонь виробів. Запропонована автоматизована система дробоструминної обробки забезпечить такі основні переваги: підвищення якості обробки вільних поверхонь металевих виробів; можливість онлайн-моніторингу центральним мікроконтролерним пристроєм за станом оброблюваної поверхні; енергоощадливість; екологічна безпека; універсальність; мінімізація впливу людського фактору на процес; зменшення технологічного часу на обробку виробу.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень по розподіленню падаючого зерна з тороподібної тарілки на пласку поверхню
  (2023) Арендаренко, Володимир Миколайович; Самойленко, Тетяна Володимирівна; Іванов, Олег Миколайович; Рижкова, Тетяна Юріївна
  Авторами даної статті була розроблена лабораторна установка, за допомогою якої проводились дослідження по характеру розподілення падаючого із заданої висоти зернового матеріалу на пласке дно циліндричної ємності. Вихідним зерновим матеріалом слугувало зерно озимої пшениці.
 • Item
  Методика досліджень інформаційних науково-технічних ресурсів з використанням сервісу «Google Patents»
  (2023) Ветохін, Володимир Іванович; Рижкова, Тетяна Юріївна; Негребецький, Ігор Станіславович; Сало, Я.
  Розробка методики та визначення інструментальних засобів вилучення масиву інформації відповідно до питання, що досліджується, задля визначення актуальності, тенденцій розвитку та новизни прикладного дослідження у галузі сільськогосподарського машинобудування. Аналітичне дослідження необхідних дій між етапом визначення завдання та досягненням результату, з покроковим видаленням суперечностей на кожному етапі із залученням логіки наявних пошукових систем. У якості інструмента використано сервіс пошукової системи «Google Patents».
 • Item
  Вплив виробничого освітлення на орган зору оператора комп’ютерного набору
  (2020) Дудник, Володимир Васильович; Лях, Ігор Михайлович; Жидецький, Валерій Цезарійович
 • Item
  Influence of UV Radiation on Physical And Biological Properties of Rapeseed In Pre-Sowing Treatment
  (2021-02) Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Semenova, K.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна
 • Item
  Photobiological safety of lamps and lamp systems in agriculture
  (2021-06) Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Sakhno, Yu.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна
 • Item
  Pre-sowing treatment of vetch hairy seeds, viсia villosa using ultraviolet irradiation
  (2021-07) Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Hordieieva, O. F.; Sakhno, Yu.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна; Гордєєва, Олена Федорівна
 • Item
  Combined method of UV treatment and ozonation during water disinfection in swimming pools
  (2021-11) Semenov, A. O. ; Vyzhva, S.; Sakhno, T. V.; Semenova, N.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна
 • Item
  Efficiency of seeds' germination in pre-sowing irradiation by UV-light of different spectral composition
  (2021-08) Marenych, M. M.; Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Barashkov, N. N.; Маренич, Микола Миколайович; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна
 • Item
  Disinfection of Swimming Pool Water by UV Irradiation and Ozonation
  (2022-02) Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна
 • Item
  Bactericidal Disinfection of Activated Carbon from Aerobic Microorganisms, Yeasts and Molds
  (2022-02) Semenov, A. O. ; Sakhno, T. V.; Hmelnitska, Y. V.; Semenova, N.; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна; Хмельницька, Євгенія Вікторівна
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ ГОМОГЕННОСТІ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРОМАГНІТНИХ МІКРОТРЕЙСЕРІВ
  (2022-02) Сахно, Тамара Вікторівна; Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Юрій Едуардович; Барашков, М. М.
 • Item
  ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ РОСЛИН СОРТІВ ГРЕЧКИ ПОСІВНОЇ FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH ЗА УМОВИ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ГІДРОПРАЙМІНГУ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ
  (2022-06-24) Ляшенко, Віктор Васильович; Сахно, Тамара Вікторівна; Тригуб, Олег Володимирович; Семенов, Анатолій Олексійович
 • Item
  Disinfection of water contaminated with E.coli by using combination of electrolysis, photochemical treatment and ultrasonic: Role of hydroxyl radical formation and generation of singlet oxygen
  (2022-08) Barashkov, N. N.; Irgibayeva, I.; Sakhno, T. V.; Semenov, A. O. ; Aldongarov, Anuar; Сахно, Тамара Вікторівна; Семенов, Анатолій Олексійович
 • Item
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГРАВІТАЦІЙНОГО РУХУ ЗЕРНА У ГВИНТОВОМУ КАНАЛІ З ДВОМА ЗМІННИМИ КУТАМИ НАХИЛУ
  (2022-06) Антонець, Анатолій Вікторович; Флегантов, Леонід Олексійович; Арендаренко, Володимир Миколайович; Іванов, Олег Миколайович; Япринець, Тетяна Сергіївна