Можливості використання воронки продажів в інтернет-маркетингу // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року)

Abstract
Description
Інтернет-маркетинг, який у не далекому минулому був складовою тради-ційного маркетингу на сьогоднішній день набрав величезного розвитку та по-ширення. Його застосування знижує ціни на товари та послуги, оскільки немає необхідності у фізичній присутності виробника та значно скорочується кіль-кість посередників. При цьому збільшується конкуренція між виробниками, ви-никає об’єктивна необхідність постійно дивувати потенційного споживача.
Keywords
Маркетинг, інтернет-маркетинг
Citation