Людський розвиток в аграрному секторі економіки: оцінка, проблеми та перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Чайка, Тетяна Олександрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Обґрунтовано необхідність оцінки перспектив розвитку аграрного сектору еко- номіки з урахуванням світового досвіду. Запропоновано методику розрахунку індексу люд- ського розвитку в аграрному секторі економіки України, який ґрунтується на узагальнено- му показнику Human development index. Визначено особливості розрахунку індексу за такими групами показників: умови праці працівників; рівень освіти штатних працівників; рі- вень життя та матеріальний добробут працівників, їх ефективність праці.
Description
12. Чайка Т.О. Людський розвиток в аграрному секторі економіки: оцінка, проблеми та перспективи / Т.О. Чайка // Будуємо нову Україну : збірник конференції. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2015. – 407 с. – С. 296–303. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4605/Chayka_Lyuds%27kyy_rozvytok.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Keywords
Human Development Index, індекс людського розвитку в аграрному секторі економіки, рівень освіти, агропромислове виробництво, умови праці.
Citation
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4605/Chayka_Lyuds%27kyy_rozvytok.pdf?sequence=1&isAllowed=y