ВРОБНИЦТВО ДОБАЗОВОГО НАСІННЯ СОЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Abstract
Description
Насіннєва продуктивність сортів сої є основою ефективного ведення насінництва. Важливим є вивчення комплексу господарсько-цінних ознак, що забезпечують високу насіннєву продуктивність та відповідність сорту виробничим вимогам. Згідно Закону України “Про насіння і садивний матеріал” система насінництва сільськогосподарських культур складається з таких категорій: Добазове (ДН), Базове (БН), Сертифіковане (СН) . Схема вирощування еліти кожної культури визначається певною методикою підтримуючих доборів та прийомами сортового контролю.
Keywords
соя, насіння, добазове насіння, селекція, ПДАУ
Citation